Działacze społeczni z Lublina w Drużynie Bezpartyjnych

Drużyna Bezpartyjnych Samorządowców to nie tylko samorządowcy i przedsiębiorcy, ale również działacze społeczni. W Lublinie na listach do Sejmu znaleźli się aktywni przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami – Grzegorz Chmielewski i Karol Kostrzewa.

Grzegorz Chmielewski – urodzony w Lublinie działacz społeczny, manager o bogatym i różnorodnym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym. Jest absolwentem politologii oraz psychologii, a jego edukacja była wzbogacona studiami podyplomowymi z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz zarządzania ochroną zdrowia. W roku 2023 zdobył tytuł MBA na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co podkreśla jego zaawansowaną wiedzę z dziedziny zarządzania.

Jego droga zawodowa była zróżnicowana. Przez pierwsze 2 lata pracował w instytucjach pomocy społecznej, gdzie zdobywał doświadczenie w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami. Następnie, przez 4 lata pełnił funkcję nauczyciela specjalisty, dzięki czemu mógł przekazywać swoją wiedzę i umiejętności uczniom szkół podstawowych.

Grzegorz Chmielewski ma siedmioletnie doświadczenie w kierowaniu podmiotami ekonomii społecznej co odzwierciedla jego zdolność do efektywnego zarządzania organizacjami o charakterze społecznym. W 2019 roku, z jego inicjatywy, powstała w Lublinie Niepubliczna Poradnia Psychologiczna „Powiemy To”, która wyróżnia się jako miejsce dostępu do pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży. W 2021 roku, również pod jego kierownictwem, powstała Społeczna Przychodnia Specjalistyczna, zwiększając tym samym dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych.

Jego specjalizacja obejmuje obszary przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy między podmiotami ekonomii społecznej a jednostkami samorządowymi. Działa aktywnie na rzecz poszerzenia dostępu do wysokiej jakości pomocy specjalistycznej dla osób narażonych na wykluczenie społeczne. Jego zaangażowanie polega na wykorzystywaniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych oraz realizacji zadań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Karol Kostrzewa – doktorant, społecznik, członek społecznej rady ds. osób z niepełnosprawnościami przy Prezydencie miasta Lublin (2023-2027), Członek miejskiej Rady Rynku Pracy przy miejskim urzędzie pracy w Lublinie, społecznik, ekspert ds. dostępności oraz ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnością i rozliczeń z PFRON.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”