Bezpartyjni Samorządowcy

Bezpartyjni Samorządowcy to ruch społeczny, który powstał przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Część działaczy stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk (ODŚ) sprzeciwiła się wówczas zawarciu przez jego prezesa – Rafała Dutkiewicza – porozumienia z Platformą Obywatelską i powołała nowy komitet. Prezydenci miast: Robert Raczyński (Lubin), Piotr Roman (Bolesławiec) oraz kilkunastu innych samorządowców, pozostając wierni idei bezpartyjności, wystartowali samodzielnie w wyborach do sejmiku wojewódzkiego i odnieśli sukces. Zdobywając wówczas cztery mandaty, Bezpartyjni Samorządowcy stali się nową siłą w polityce regionalnej.

Bezpartyjni Samorządowcy to ruch społeczny, który powstał przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Część działaczy stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk (ODŚ) sprzeciwiła się wówczas zawarciu przez jego prezesa – Rafała Dutkiewicza – porozumienia z Platformą Obywatelską i powołała nowy komitet. Prezydenci miast: Robert Raczyński (Lubin), Piotr Roman (Bolesławiec) oraz kilkunastu innych samorządowców, pozostając wierni idei bezpartyjności, wystartowali samodzielnie w wyborach do sejmiku wojewódzkiego i odnieśli sukces. Zdobywając wówczas cztery mandaty, Bezpartyjni Samorządowcy stali się nową siłą w polityce regionalnej.

Jako Bezpartyjni Samorządowcy chcemy kontynuować misję, którą rozpoczęliśmy w 2014 roku. Pragniemy przenieść nasze idee i poglądy do polityki krajowej, udowadniając tym samym, że nie musimy trwać w duopolu na scenie politycznej. Nasze doświadczenie z polityki regionalnej, połączone ze świeżością i nową energią wykorzystamy do tworzenia Polski solidarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, będącej blisko ludzi i dla ludzi. Nie interesuje nas zaostrzający się spór o ideologię. Chcemy budować Polskę, w której każdy z nas, bez względu na swoje poglądy, znajdzie swoje miejsce do godnego życia.

Jako Bezpartyjni Samorządowcy chcemy kontynuować misję, którą rozpoczęliśmy w 2014 roku. Pragniemy przenieść nasze idee i poglądy do polityki krajowej, udowadniając tym samym, że nie musimy trwać w duopolu na scenie politycznej. Nasze doświadczenie z polityki regionalnej, połączone ze świeżością i nową energią wykorzystamy do tworzenia Polski solidarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, będącej blisko ludzi i dla ludzi. Nie interesuje nas zaostrzający się spór o ideologię. Chcemy budować Polskę, w której każdy z nas, bez względu na swoje poglądy, znajdzie swoje miejsce do godnego życia.

ZDROWA POLSKA

Polacy zasługują, aby leczyli ich najlepsi lekarze w komfortowych warunkach bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach.

EKOLOGIA

Nasza przyszłość zależy od sposobu, w jaki władze traktują środowisko naturalne. Musimy zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Usprawnimy system podatkowy, który nie będzie dyskryminował naszych przedsiębiorców. Wprowadzimy PIT 0%, liniowy ZUS, wesprzemy małe i średnie firmy.

SKUTECZNE PAŃSTWO

Silny i skuteczny samorząd terytorialny jest podstawą kraju. Wzmocnimy jego kompetencje.

BEZPIECZEŃSTWO

Polska racja stanu wymaga stabilnego osadzenia w strukturach międzynarodowych - zarówno Unii europejskiej, jak i NATO.

Jednym z wojewódzkich radnych z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców został Paweł Kukiz, który w 2015 roku wystartował w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i wsparciu osób z całego kraju osiągnął znakomity wynik – ponad 20% głosów. Sukces radnego Bezpartyjnych dał nam podstawy do budowania struktur w całym kraju.

W 2018 roku Bezpartyjni Samorządowcy, wzmocnieni współpracą z Dolnośląskim Ruchem Samorządowym, któremu przewodniczył marszałek Cezary Przybylski, wystartowali w wyborach samorządowych jako komitet ogólnopolski. Pod wspólnym szyldem zgromadziliśmy samorządowców z różnych regionów kraju, m.in. dolnośląskich Bezpartyjnych Samorządowców, Mazowiecką Wspólnotę Samorządową, Bezpartyjnych Pomorze Zachodnie i Lepsze Lubuskie.

Jednym z wojewódzkich radnych z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców został Paweł Kukiz, który w 2015 roku wystartował w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i wsparciu osób z całego kraju osiągnął znakomity wynik – ponad 20% głosów. Sukces radnego Bezpartyjnych dał nam podstawy do budowania struktur w całym kraju.

W 2018 roku Bezpartyjni Samorządowcy, wzmocnieni współpracą z Dolnośląskim Ruchem Samorządowym, któremu przewodniczył marszałek Cezary Przybylski, wystartowali w wyborach samorządowych jako komitet ogólnopolski. Pod wspólnym szyldem zgromadziliśmy samorządowców z różnych regionów kraju, m.in. dolnośląskich Bezpartyjnych Samorządowców, Mazowiecką Wspólnotę Samorządową, Bezpartyjnych Pomorze Zachodnie i Lepsze Lubuskie.

W wyniku wyborów samorządowych Bezpartyjni Samorządowcy stali się czwartą siłą w Polsce. Chociaż nie udało nam się wystawić list we wszystkich okręgach, uzyskaliśmy wynik 5,3% w skali kraju. Wprowadziliśmy do wojewódzkich sejmików 15 radnych. Na Dolnym Śląsku marszałkiem ponownie został lider Bezpartyjnych Cezary Przybylski. Z kolei w Zielonej Górze prezydentem miasta został Janusz Kubicki, w Bolesławcu – Piotr Roman, a w Szczecinie – Piotr Krzystek. W Zachodniopomorskim stanowisko przewodniczącej sejmiku objęła Maria Ilnicka-Mądry. Konrad Rytel, wywodzący się z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, zasiada natomiast w mazowieckim sejmiku.

Ostatecznie na ścianie zachodniej poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców wyniosło: 15% Dolny Śląsk, 13,7% Zachodniopomorskie, 13,2% Lubuskie.

W wyniku wyborów samorządowych Bezpartyjni Samorządowcy stali się czwartą siłą w Polsce. Chociaż nie udało nam się wystawić list we wszystkich okręgach, uzyskaliśmy wynik 5,3% w skali kraju. Wprowadziliśmy do wojewódzkich sejmików 15 radnych. Na Dolnym Śląsku marszałkiem ponownie został lider Bezpartyjnych Cezary Przybylski. Z kolei w Zielonej Górze prezydentem miasta został Janusz Kubicki, w Bolesławcu – Piotr Roman, a w Szczecinie – Piotr Krzystek. W Zachodniopomorskim stanowisko przewodniczącej sejmiku objęła Maria Ilnicka-Mądry. Konrad Rytel, wywodzący się z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, zasiada natomiast w mazowieckim sejmiku.

Ostatecznie na ścianie zachodniej poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców wyniosło: 15% Dolny Śląsk, 13,7% Zachodniopomorskie, 13,2% Lubuskie.