U. Krawczyk: 300 uczestniczek na Forum Kobiet Bezpartyjnych to sukces

Rozmowa z Urszulą Barbarą Krawczyk, kandydatką do Senatu i inicjatorką Forum Kobiet Bezpartyjnych.

Była Pani inicjatorką Forum Kobiet Bezpartyjnych. Czy może Pani podzielić się głównymi tematami i postulatami, które pojawiły się podczas tego wydarzenia?

Urszula Barbara Krawczyk: Forum Kobiet Bezpartyjnych było wydarzeniem w którym spotkało się ponad 300 kobiet z całej Polski. Wydarzeniem pełnym merytorycznych debat. Dyskutowałyśmy m.in. o edukacji, trudnościach, z jakimi kobiety spotykają się na co dzień, a także o wyzwaniach kobiet w wieku 50+. Chcemy budować normalną Polskę, gdzie kobiety mają równe szanse i wsparcie, niezależnie od swojej sytuacji czy wieku. Kobiety są siłą Bezpartyjnych Samorządowców. Forum Kobiet Bezpartyjnych na pewno na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez nasze środowisko.

To bardzo ważne tematy. Jakie konkretne inicjatywy i projekty proponujecie Panie dla kobiet w Polsce?

Urszula Barbara Krawczyk: Nasze dyskusje opierały się na kilku kluczowych inicjatywach. Po pierwsze, dążymy do wsparcia kobiet we wszystkich aspektach życia. Planujemy zwiększyć nakłady na opiekę ginekologiczną i położniczą a przede wszystkim zapewnić kobietom wsparcie psychologiczne w trudnych momentach życia: ciąży czy  menopauzie oraz wprowadzić możliwość pobierania świadczenia macierzyńskiego nawet wtedy, gdy kobieta chce kontynuować aktywność zawodową.

Ważnym elementem naszego programu jest również wprowadzenie dotacji dla zakładów pracy, które uruchomią przyzakładowe żłobki i przedszkola, co ułatwi kobietom godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Chcemy aby przy uczelniach wyższych powstały żłobki i przedszkola dla dzieci studentek.

Dodatkowo, planujemy wprowadzić programy profilaktyczne, zwłaszcza w obszarze zdrowia kobiet, chociażby dotyczące endometriozy. Chcemy również zapewnić wsparcie kobietom 50+ aby nie były wykluczane z rynku pracy czy życia społecznego ze względu na wiek.

W ramach prac nad przewodem doktorskim które obecnie prowadzę przeprowadziłam badanie społeczne na temat sytuacji kobiet 50+. Wynika z nich ze 80% kobiet doświadczyło dyskryminacji w  pracy ze względu na wiek.

Pani Urszulo Barbaro Krawczyk, jest Pani kandydatką do Senatu z listy Bezpartyjnych Samorządowców. Proszę opowiedzieć nam o najważniejszych inicjatywach i programach, które Pani reprezentuje.

Urszula Barbara Krawczyk: Tak, Jestem kandydatką do Senatu z okręgu obejmującego powiaty wołomiński, legionowski, nowodworski i warszawsko-zachodni. Jednak moje zaangażowanie sięga znacznie dalej niż tylko kampania wyborcza. Na co dzień prowadzę Fundację Akademia Kobiet Skutecznych, wspierając kobiety na drodze realizacji ich planów, marzeń i kariery.

Jestem kobietą bezpartyjną, nigdy nie należałam do żadnej partii. To pozwala mi skupić się na sprawach ludzi, nie angażując się w spory między partiami. Będę pełnić rolę krytycznego mediatora pomiędzy przedstawicielami różnych partii i dbać o interesy wyborców i obywateli. Nikt , ani prezes czy przewodniczący partii nie może mi nakazać zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie dla dobra partii. Jedynym poparciem, o które zabiegam, jest wasze, drodzy mieszkańcy mojego okręgu. Jestem gotowa rozmawiać z każdym, aby dopilnować Waszych interesów.

Ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa kobiet. Jakie działania w tym zakresie Pani proponuje?

Urszula Barbara Krawczyk: Bezpieczeństwo kobiet to nasz priorytet. Planujemy zaostrzenie kar za molestowanie i gwałt, a także wprowadzenie darmowych zajęć z samoobrony i wprowadzenie ich do programu w-f w szkołach. Chcemy, aby kobiety czuły się chronione i miały narzędzia do obrony przed przemocą.

Jest jeszcze jeden nasz istotny postulat, będę pracować na rzecz wprowadzenia bezpłatnego i dobrze zorganizowanego transportu publicznego regionalnego i miejskiego. Dla nas mieszkańców powiatów około Warszawy dojazd do stolicy jest kluczowy, ale także dojazd do naszych miast powiatowych. Absolutnie nie akceptujemy sytuacji, w której działanie tańszych biletów czy bezpłatnych biletów nagle kończą się na granicy miasta. Warto zrozumieć, że w XXI wieku, w bliskim sąsiedztwie stolicy, mieszkańcy nie powinni być wykluczeni komunikacyjnie. Dlatego postulujemy, aby taki transport był dostępny dla wszystkich na równych zasadach.

Dziękujemy Pani Urszuli Barbarze Krawczyk za tę rozmowę i za Pani zaangażowanie w poprawę sytuacji kobiet w Polsce. Życzymy Pani powodzenia w Pani działaniach.

Urszula Barbara Krawczyk: Dziękuję za rozmowę i za wsparcie. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich kobiet w naszym kraju.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”