J. Szczepański: Zdrowa Polska to zdrowe państwo

System ochrony zdrowia w Polsce wymaga głębokich i przemyślanych reform. Jako Bezpartyjni Samorządowcy proponujemy rozwiązania, które mają doprowadzić do zdrowszej Polski poprzez konkretne działania. Nasz program nosi nazwę „Zdrowa Polska – Zdrowe Państwo” i opiera się na kilku kluczowych krokach, które pozwolą na skrócenie kolejek do lekarzy, poprawę opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie powszechnego programu badań zdrowotnych m.in. w kierunku chorób nowotworowych.

Postulujemy m.in. o uszczelnienie systemu rejestracji. Jednym z najważniejszy założeń naszego programu jest skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. Nikt nie powinien być skazany na miesiące czy lata oczekiwania na pomoc medyczną. Dlatego istotnym krokiem będzie uszczelnienie systemu rejestracji. Uważamy, że nikt nie powinien być dopisany na wizytę czy zabieg poza kolejnością, oczywiście poza stanami bezpośredniego zagrożenia życia. Wprowadzimy przejrzyste zasady, które będą obowiązywać wszystkich pacjentów, dzięki temu każdy będzie miał równe szanse na skorzystanie z usług medycznych bez długotrwałego oczekiwania. Ponadto stoimy na stanowisku, że reforma powinna doprowadzić do samorządowego nadzoru nad opieką zdrowotną. Marszałkowie województw najlepiej znają swoje szpitale, regionalną specyfikę placówek ochrony zdrowia i zapotrzebowanie kadrowe. Uważamy że bezpośredni nadzór nad opieką zdrowotną przekazany Marszałkowi Województwa pozwoli usprawnić funkcjonowanie szpitali i zapobiegnie wielu zjawiskom, jak np. dublujące się oddziały w szpitalach zarządzanych przez różne podmioty na niewielkim obszarze terytorialnym.

Zależy nam również na zwiększeniu liczby lekarzy i pielęgniarek ponieważ, bez wątpienia brakuje nam rąk do pracy w ochronie zdrowia. Proponujemy adaptację lekarzy spoza Unii Europejskiej do Polskiego systemu w formie 13-miesięcznych staży zakończonych egzaminem weryfikacyjnym. To rozwiązanie, jest konieczne dla usprawnienia naszego systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie zakładamy programy kształcenia nowych kadr medycznych z uwzględnieniem stypendiów np. dla przyszłych pielęgniarek i lekarzy. Wprowadzimy pulę miejsc dla studentów kierunku lekarskiego, którzy zobowiążą się pracować w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Takie podejście pozwoli nam na zwiększenie liczby specjalistów w przyszłości.

Poprawa opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży to jeden z priorytetów naszego programu. Obecnie rodzice mają ogromne trudności w zapewnieniu swoim dzieciom odpowiedniej pomocy w przypadku problemów zdrowia psychicznego. Często muszą korzystać z odpłatnych oddziałów i prywatnych szpitali, co jest dla wielu rodzin finansowo trudne lub nieosiągalne.

Nasz program zakłada zwiększenie dostępności psychiatrycznej opieki dla dzieci i młodzieży. Będziemy inwestować w rozwijanie odpowiednich placówek i specjalistycznego personelu. Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia i pomocy w trudnych chwilach, a my jesteśmy zdecydowani to zapewnić. Postulujemy wprowadzenie systemu konkursów i grantów na działalność psychologów i psychoterapeutów, oraz dopłaty dla pensji dla lekarzy którzy wybiorą specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Podsumowując, nasz program „Zdrowa Polska – Zdrowe Państwo” zakłada  kluczowe kroki, które mają na celu poprawę ochrony zdrowia Polaków. Uszczelnienie systemu rejestracji, zwiększenie liczby personelu medycznego oraz wprowadzenie programów kształcenia nowych kadr medycznych to ważne elementy reformy systemu opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, nasza inicjatywa koncentruje się na poprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz reformie sposobu zarządzania ochroną zdrowia. Dążymy do stworzenia lepszego systemu opieki zdrowotnej, który będzie dostępny dla wszystkich obywateli Polski i zapewni im wysoką jakość opieki medycznej. Należy też podkreślić, iż nasz program zakłada również leczenie chorób rzadkich z budżetu Państwa. Czas najwyższy zakończyć z koniecznością organizowania telewizyjnych i internetowych zbiórek na leczenie za granicą. Bezpartyjni Samorządowcy postulują powołanie komisji lekarskich na poziomie województw, które będą orzekały czy leczenie jest możliwe na terytorium RP albo czy pacjent wymaga terapii za granicą, natomiast niezależnie od tego koszt będzie pokrywany z budżetu Państwa.

Jestem przekonany, że nasze rozwiązania przyczynią się do stworzenia zdrowszej Polski, której system opieki zdrowotnej będzie bardziej przejrzysty, uwzględniający potrzeby pacjentów, a także specyfikę współczesnych wyzwań.

Jakub Szczepański, młody lekarz, lider listy KW Bezpartyjni Samorządowcy w woj. lubuskim.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”