Klub Bezpartyjnych Samorządowców w sejmiku województwa świętokrzyskiego

W czwartek podczas sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego zawiązał się klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy. W jego skład weszli Agnieszka Buras, Maciej Gawin oraz Waldemar Wrona.

Z radością witam Agnieszkę, Macieja i Waldemara po właściwej stronie mocy. Cieszę się, że podjęli odważną decyzję i przeszli do obozu politycznego, którego celem jest budowa normalnej Polski z silnym samorządem. Wspólnie będziemy kreować nową jakość w regionalnym parlamencie – mówi Kamil Suchański, lider Bezpartyjnych Samorządowców w Świętokrzyskiem.

Klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy w sejmiku województwa formalnie zawiązał się w czwartek podczas sesji absolutoryjnej. Powstanie nowego podmiotu ogłosił radny Waldemar Wrona, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Do klubu wstąpili ponadto radna Agnieszka Buras, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz radny Maciej Gawin. 

Klub w tajnym głosowaniu opowiedział się za odwołaniem Andrzeja Prusia (PiS) z funkcji przewodniczącego sejmiku województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie udzielono poparcia kandydaturze Arkadiusza Bąka (PSL) na nowego przewodniczącego sejmiku. 

Określiliśmy się jako opozycja wobec obecnego Zarządu Województwa, ale deklarujemy wolę współpracy przy wszystkich projektach, które sprawią, że nasze województwo wreszcie zacznie się dynamicznie rozwijać. Takich działań, niestety, w poprzednich latach brakowało, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich niekorzystnych statystykach i rankingach plasujących nasz region w dolnych rejestrach. Najbliższe miesiące wykorzystamy na intensywną pracę merytoryczną z myślą o poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu trzymając się z dala od politycznych wojenek podkreśla Kamil Suchański.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”