Bezpartyjni Samorządowcy

PROGRAM

Blisko 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej. W Polsce budowanej po 1989 roku najlepiej ocenia się pracę samorządowców. Przez te lata potrafiliśmy bowiem zbudować w naszych Małych Ojczyznach nowoczesne i sprawnie działające samorządy. Obwodnice, hale sportowo-rekreacyjne, nowe żłobki i przedszkola, szkoły, boiska sportowe, koleje, tysiące zrealizowanych potrzeb – to właśnie nasze osiągnięcia. Na ten sukces jest zatem tylko jedna recepta: ciężka i uczciwa praca na rzecz Polaków.

Rozwiązywanie problemów nie jest proste i wymaga efektywnego oraz odważnego podejmowania decyzji. Będąc na co dzień w kontakcie z Polakami wiemy, jakie są największe potrzeby naszych rodaków i co najważniejsze wiemy jak im skutecznie wyjść naprzeciw! Naszą silną stroną jest realizm, fachowość i kompetencja wynikająca z zebranych doświadczeń w pracy na niższych szczeblach władzy i z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.

Przyszłość Polski należy budować w oparciu o ambitny program. Chcemy, aby Polska była państwem praworządnym, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, silnym samorządem terytorialnym, prężną i innowacyjną edukacją, sprawną komunikacją, czystym powietrzem i dobrze działającą służbą zdrowia. Państwem, które na pierwszym miejscu stawia dobro swoich Obywateli.

Sprzeciwiamy się wszelkim próbom centralizacji kraju i odbierania obywatelom możliwości decydowania o swojej przyszłości. Opowiadamy się za decentralizacją administracji państwowej i finansów publicznych, uproszczeniem systemu podatkowego, odbiurokratyzowaniem instytucji państwowych oraz wzmocnieniem roli samorządu terytorialnego w procesie zarządzania państwem. W naszym programie skupiamy się na rzeczach istotnych, ważnych dla Polski, ułatwiających życie jej mieszkańcom. Nie stajemy po żadnej ze stron niepotrzebnego, ostrego sporu ideologicznego.

Nasz Program 5×5 to pięć kluczowych spraw w pięciu obszarach naszego życia. Z samorządowego doświadczenia wiemy, że do wyeliminowania problemów potrzebne są dwie rzeczy: wiedza i odwaga. Bogaci w wiedzę eksperci przygotowali odpowiednie rozwiązania. Odwagę mamy My. Zrealizujemy wszystko, co Państwu przedstawiamy. Tak, jak robimy to w samorządzie, tak zrobimy w rządzie.

Tak, jak robimy to w samorządzie, tak zrobimy w rządzie.

Blisko 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej. W Polsce budowanej po 1989 roku najlepiej ocenia się pracę samorządowców. Przez te lata potrafiliśmy bowiem zbudować w naszych Małych Ojczyznach nowoczesne i sprawnie działające samorządy. Obwodnice, hale sportowo-rekreacyjne, nowe żłobki i przedszkola, szkoły, boiska sportowe, koleje, tysiące zrealizowanych potrzeb – to właśnie nasze osiągnięcia. Na ten sukces jest zatem tylko jedna recepta: ciężka i uczciwa praca na rzecz Polaków.

Rozwiązywanie problemów nie jest proste i wymaga efektywnego oraz odważnego podejmowania decyzji. Będąc na co dzień w kontakcie z Polakami wiemy, jakie są największe potrzeby naszych rodaków i co najważniejsze wiemy jak im skutecznie wyjść naprzeciw! Naszą silną stroną jest realizm, fachowość i kompetencja wynikająca z zebranych doświadczeń w pracy na niższych szczeblach władzy i z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.

Przyszłość Polski należy budować w oparciu o ambitny program. Chcemy, aby Polska była państwem praworządnym, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, silnym samorządem terytorialnym, prężną i innowacyjną edukacją, sprawną komunikacją, czystym powietrzem i dobrze działającą służbą zdrowia. Państwem, które na pierwszym miejscu stawia dobro swoich Obywateli.

Sprzeciwiamy się wszelkim próbom centralizacji kraju i odbierania obywatelom możliwości decydowania o swojej przyszłości. Opowiadamy się za decentralizacją administracji państwowej i finansów publicznych, uproszczeniem systemu podatkowego, odbiurokratyzowaniem instytucji państwowych oraz wzmocnieniem roli samorządu terytorialnego w procesie zarządzania państwem. W naszym programie skupiamy się na rzeczach istotnych, ważnych dla Polski, ułatwiających życie jej mieszkańcom. Nie stajemy po żadnej ze stron niepotrzebnego, ostrego sporu ideologicznego.

Nasz Program 5×5 to pięć kluczowych spraw w pięciu obszarach naszego życia. Z samorządowego doświadczenia wiemy, że do wyeliminowania problemów potrzebne są dwie rzeczy: wiedza i odwaga. Bogaci w wiedzę eksperci przygotowali odpowiednie rozwiązania. Odwagę mamy My. Zrealizujemy wszystko, co Państwu przedstawiamy. Tak, jak robimy to w samorządzie, tak zrobimy w rządzie.

Tak, jak robimy to w samorządzie, tak zrobimy w rządzie.