Program Bezpartyjnych Samorządowców

Chcemy Polski normalnej!

Jako Bezpartyjni Samorządowcy będziemy kontynuować misję, którą rozpoczęliśmy w 2014 roku. Pragniemy przenieść nasze idee i poglądy do polityki krajowej. Uważamy, że Polacy nie muszą być skazani na ciągłą kłótnię dwóch partii politycznych a spór na scenie politycznej może się opierać na argumentach i przekonywaniu do swoich racji. Nasze doświadczenie z polityki regionalnej, połączone ze świeżością i nową energią wykorzystamy do tworzenia NORMALNEJ POLSKI – solidarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, będącej blisko ludzi i dla ludzi, równej dla wszystkich. Nie interesuje nas zaostrzający się spór o ideologie. Chcemy budować Polskę, w której każdy z nas, bez względu na swoje poglądy, znajdzie swoje miejsce do godnego życia.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA

Bezpłatna komunikacja miejska i regionalna usprawni przemieszczanie się mieszkańców. To także realne narzędzie do walki z korkami i smogiem. Bezpłatna komunikacja z sukcesami działa już w Kaliszu, w całym powiecie lubińskim, Bełchatowie czy Otwocku. Bezpłatny, a co najważniejsze sprawnie zorganizowany transport publiczny, to otwarcie na tych, którzy dotychczas byli wykluczeni z korzystania z niego. Dzięki kolei regionalnej, ludzie także z mniejszych miejscowości, mogą dojeżdżać do pracy lub szkoły. Otwierają się dla nich nowe rynki pracy i dobrej edukacji.

⦁ Koszt takiego rozwiązania, w odniesieniu do kolei regionalnych, to ok. 2 mld rocznie.

GŁOS KOBIET

Kobiety w polityce to nie moda, ale niezbędne i wartościowe głosy. Ich obecność w polityce i życiu społecznym jest gwarancją skutecznych rozwiązań problemów współczesnego świata. Kobieca perspektywa i doświadczenie są kluczowe do budowania lepszego społeczeństwa. Nie ma demokracji bez kobiet w polityce.

⦁ Zwiększenie nakładów na powszechną opiekę ginekologiczną i psychologiczną dla młodych kobiet i kobiet w ciąży.

⦁ Równouprawnienie oraz sprawiedliwa i godna płaca.

PIT ZERO

PIT ZERO to rozwiązanie które zostało już wprowadzone dla osób do 26 roku życia. Chcemy, aby było to rozwiązanie dla wszystkich. Podatek dochodowy ze stawką ZERO procent to rozwiązanie, dzięki któremu Polacy otrzymają wynagrodzenia wyższe o ok. 15% każdego miesiąca. Nie z jałmużny państwa, nie na koszt pracodawcy, ale z własnych, ciężko zarobionych i wypracowanych pieniędzy! Tak radykalne uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie podatku dochodowego, uwolni energię polskich przedsiębiorców. Po wprowadzeniu PIT ZERO staniemy się jednym z najbardziej atrakcyjnych, o ile nie najatrakcyjniejszym miejscem do pracy w Europie.

⦁ Ok. 15% podwyżki pensji – o tyle więcej zostanie w naszych portfelach.

⦁ Mniej biurokracji w urzędach skarbowych.

⦁ Ulga dla przedsiębiorców, bo łatwiej rozliczą finansowo swoich pracowników.

⦁ Udział samorządów w dochodach z VATu uzupełni lukę w przychodach budżetu państwa w związku z wprowadzeniem powszechnego PIT 0%.

EDUKACJA

Chcemy „normalności w edukacji” – jako Bezpartyjni Samorządowcy od lat realizujemy ten postulat w ramach działań w samorządzie lokalnym, mamy w tej dziedzinie doświadczenie i jesteśmy wiarygodni. Normalna edukacja to edukacja oparta na zasadniczych kompetencjach społecznych, będących kluczem do sukcesu życiowego. Jesteśmy przekonani, że dobro ucznia powinno stanowić priorytet, a szkoła winna umożliwiać mu rozwój talentów przy zindywidualizowanym podejściu. Mniej nauki pamięciowej a więcej doskonalenia umiejętności pracy w grupie, tworzenia projektów, umiejętności weryfikacji informacji.

⦁ Bezpłatne, zdrowe obiady dla każdego dziecka w szkole.

⦁ Edukacyjny Bon Rozwojowy – 100 zł miesięcznie na każdego ucznia szkół podstawowych i średnich do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające.

⦁ Polepszenie warunków płacowych najbardziej efektywnych nauczycieli poprzez wprowadzenie Edukacyjnego Bonu Rozwojowego.

⦁ Dostępny psycholog w każdej szkole.

ZDROWIE

Polacy zasługują na normalną , otwartą i kompleksową ochronę zdrowia. Zasługują, aby leczyli ich najlepsi lekarze w komfortowych warunkach, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach. Dlatego podejmiemy zdecydowane działania na rzecz uzdrowienia ochrony zdrowia tak, aby publiczne pieniądze nie były marnotrawione.

⦁ Rozwiązanie problemu z długimi kolejkami do lekarzy pierwszego kontaktu.

⦁ Usprawnienie leczenia chorób rzadkich.

⦁ Poprawa jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

RODZINA

Jeśli dla rodziców dziecko jest „oczkiem w głowie”, to również dla państwa polskiego dziecko i rodzice muszą nim być. Realnym problemem polskich rodzin z małymi dziećmi wciąż pozostaje deficyt opieki żłobkowej i przedszkolnej. Dlatego jedną z propozycji Bezpartyjnych Samorządowców jest skuteczne i bardzo konkretne wsparcie państwa w tworzeniu miejsc opieki nad nimi przy firmach w których zatrudnieni są ich rodzice oraz wyjście naprzeciw matkom, które chcą pracować.

⦁ Możliwość zachowania zasiłku macierzyńskiego u swojego pracodawcy, jeśli w jego trakcie mama wróci do pracy, w pełnym wymiarze.

⦁ Ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zdecydują się, we współpracy z samorządami, na zorganizowanie miejsc opieki nad dziećmi przy swoich firmach.

⦁ Bezpośrednie wsparcie finansowe na tworzenie miejsc opieki dla dzieci dla instytucji publicznych, np. uniwersytetów.

Dowiedz się więcej i sprawdź cały program Bezpartyjnych Samorządowców

https://www.traditionrolex.com/15

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

DLA NORMALNEJ POLSKI

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”