Program Bezpartyjnych Samorządowców

ZDROWA POLSKA

Polacy zasługują na normalną, otwartą i kompleksową ochronę zdrowia. Zasługują, aby leczyli ich najlepsi lekarze w komfortowych warunkach, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach. Dlatego podejmiemy zdecydowane działania na rzecz uzdrowienia naszej służby zdrowia tak, aby publiczne pieniądze nie były marnotrawione.

Wspieranie działań na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej i psychologicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży

Rozwiązanie problemu z długimi kolejkami do lekarzy pierwszego kontaktu

Pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków

Poprawa funkcjonowania ZUS i zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej

Kompleksowa opieka medyczna dla seniorów

Bezpartyjni Samorządowcy

Zobacz program

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”