Program Bezpartyjnych Samorządowców

SKUTECZNE PAŃSTWO

Silny i skuteczny samorząd terytorialny jest podstawą rozwoju kraju. Wzmocnimy jego kompetencje, aby Polacy mogli w większym stopniu decydować o swojej przyszłości. Poprawimy jakość edukacji, zapewniając młodym Polakom lepszy start w życiu. Państwo oparte na zasadzie praworządności i naczelnej roli Konstytucji RP będzie gwarantem rozwoju
i bezpieczeństwa Polaków. Przywrócimy niezależność prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Zmniejszymy próg wyborczy z 5% do 3%, aby głos Polaków w Parlamencie był reprezentowany powszechnie. Ograniczymy liczbę posłów do 300, a Senat RP przekształcimy w efektywną Izbę Regionów, składającą się z reprezentantów samorządów.

Silny Samorząd – Silne Państwo

Samorządy wielokrotnie udowodniły swoją skuteczność i realizację potrzeb Polaków. Praca blisko ludzi, angażowanie mieszkańców do współdecydowania o sprawach publicznych to najlepsza metoda budowania społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd terytorialny jest naturalnym łącznikiem pomiędzy obywatelami a rządem. Dobra współpraca rządu i samorządu gwarantuje wzmocnienie kraju i poczucie dumy z Polski.

Lepsza edukacja – lepsza przyszłość

Koniec zabawy w kolejne reformy. Szybko przywrócimy szkolnictwo zawodowe, w tym utrzymanie wyższych szkół zawodowych poza metropoliami. We współpracy z lokalnym biznesem postawimy na praktyczną naukę zawodu. Polska potrzebuje wykwalifikowanej kadry. Wysłuchamy głosu środowiska akademickiego, które po ostatniej reformie traci ważną autonomię. Biurokracja nie może stać ponad nauką. Na rozwój szkolnictwa wyższego przekażemy 2 % PKB.

Stop finansowaniu partii z budżetu państwa

Co roku kilkadziesiąt milionów złotych, niezależnie od uposażeń posłów, otrzymują partie polityczne. Zastopujemy ten proceder, a zaoszczędzone środki przekażemy na służbę zdrowia. Podobnie jak w przypadku organizacji społecznych, wprowadzimy możliwość odpisu 1% od podatku na wybraną partię lub komitet wyborczy. W obecnym systemie fundacje pomagające dzieciom w potrzebie muszą walczyć o pieniądze, a partie, na które nie chcemy oddać głosu, są finansowane z naszych pieniędzy. Niech Polacy sami zdecydują, kogo chcą wesprzeć.

Paszport w każdej gminie

Dlaczego rząd nie potrafi poradzić sobie z kolejkami po paszporty? Kolejne partie mówią o usprawnieniu Państwa. Jednak liczba urzędników rośnie, tak jak kolejki w państwowych urzędach. Technologia komputerowa pozwala na to, by sprawy paszportowe załatwić w urzędach gminy – blisko ludzi. Wprowadzimy rozwiązania, dzięki którym paszport wyrobimy w naszych miejscach zamieszkania, nie stojąc w wielogodzinnych kolejkach w urzędach wojewódzkich.

Przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miejscowości

Zapewni to równomierny rozwój Polski i równowagę przestrzenną w wymiarze administracyjnym, społecznym i gospodarczym. Warszawa nie będzie administracyjnym skupiskiem, a w całym kraju będą poszczególne ministerstwa i urzędy państwowe. Takie rozwiązanie przyczyni się do polityki zrównoważonego rozwoju i spowoduje wzrost rangi wielu miast. Z drugiej strony, skutecznie pozwoli zapobiec niewydolności stolicy w pozyskiwaniu profesjonalnych kadr, na które przy koncentracji centralnych urzędów jest ogromne zapotrzebowanie.

Bezpartyjni Samorządowcy

Zobacz program

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”