Program Bezpartyjnych Samorządowców

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wprowadzimy głębokie zmiany systemowe w obszarze prawa gospodarczego, które ułatwią rozwój gospodarki. Usprawnimy system podatkowy, który nie będzie dyskryminował naszych przedsiębiorców, działających głównie jako małe i średnie firmy. Polska gospodarka nie może być rynkiem zbytu dla gospodarek ościennych. Normalność w gospodarce to tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości

Dobrowolna składka ZUS

Mama w pracy – wsparcie dla kobiet, które chcą łączyć macierzyństwo i rozwój zawodowy

Usprawnienie systemu podatkowego

Wsparcie rozwoju gospodarczego polegającego na innowacjach, wdrażaniu nowych technologii, kształtowanych w kraju

Wprowadzenie do polskiej szkoły zajęć, które kształtowałyby przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w grupie i przy tworzeniu wspólnych projektów

Bezpartyjni Samorządowcy

Zobacz program

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”