Program Bezpartyjnych Samorządowców

EDUKACJA

Chcemy „normalności w edukacji” – jako Bezpartyjni Samorządowcy od lat realizujemy ten postulat w ramach działań w samorządzie lokalnym, mamy w tej dziedzinie doświadczenie i jesteśmy wiarygodni. Normalna edukacja to edukacja oparta na zasadniczych kompetencjach społecznych, będących kluczem do sukcesu życiowego. Jesteśmy przekonani, że dobro ucznia powinno stanowić priorytet, a szkoła winna umożliwiać mu rozwój talentów przy zindywidualizowanym podejściu

Dostosowanie podstawy programowej do dzisiejszych wymagań i potrzeb edukacyjnych

Poprawa dostępu do bezpłatnej edukacji na rzetelnym poziomie

Zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli

Darmowe posiłki dla dzieci w szkołach

Przywrócenie etosu i prestiżu zawodu nauczyciela poprzez realizację prawa do godnej pracy i płacy

Przywrócenie autonomii środowiska akademickiego

Bezpartyjni Samorządowcy

Zobacz program

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”