Program Bezpartyjnych Samorządowców

BEZPIECZEŃSTWO

Polska racja stanu wymaga stabilnego osadzenia w strukturach międzynarodowych – zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Obecność przy stole decyzyjnym to gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego kraju. Profesjonalne służby dyplomatyczne, silna marka narodowa czy jasno sprecyzowane cele polityki zagranicznej w dzisiejszym świecie zyskują na znaczeniu. Wyzwania współczesności wymagają także zmiany podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. To Obywatele są na pierwszej linii frontu w walce z dezinformacją czy zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i to oni powinni być podmiotem systemu ochrony.

Wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej

Polska powinna kreować politykę Unii Europejskiej, nie być jej biernym odbiorcą. Uważamy, że czynny udział i dobra współpraca z Unią Europejską oraz jej poszczególnymi krajami to fundament polskiej racji stanu. Postulujemy za lobbingiem instytucji państwowych na rzecz równomiernego rozwoju polskich regionów. Zadbamy o skuteczne przekazywanie środków europejskich w kolejnych perspektywach finansowych. Przeprowadzimy również rzetelną debatę
na temat wprowadzenia euro w Polsce.

Bezpieczna Polska – Silna Armia

Przynależność do NATO jest gwarantem bezpieczeństwa Polski. Zwiększymy efektywność procesu modernizacji polskich sił zbrojnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz ograniczenie wojskowej biurokracji Odbudujemy także system rezerw oraz włączymy Wojska Obrony Terytorialnej pod dowództwo wojskowe (zamiast dotychczasowego politycznego nadzoru MON)

Polska na rynku globalnym

Za uczestnictwem w międzynarodowych sojuszach i aktywnością dyplomatyczną powinna iść aktywna promocja polskiej gospodarki. Chcemy zmienić akcenty polskiej polityki zagranicznej z sentymentalno-historycznej na politykę wspierania polskiej marki – polskiego sukcesu gospodarczego. Utorujemy drogę polskim przedsiębiorcom, gotowym na ekspansję międzynarodową. Wspierając ich ekonomicznie i politycznie, ułatwimy im konkurencję na rynkach globalnych.

Bezpieczeństwo
w sieci

Przygotujemy służby państwowe oraz społeczeństwo do nowych wyzwań związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Cyberbezpieczeństwo nie może ograniczać się do ochrony naczelnych organów państwa oraz infrastruktury krytycznej — wzmocnimy cywilną część Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Zmienimy prawo oraz wzmocnimy instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie skutkom dezinformacji, współdziałając w tej dziedzinie z organizacjami społecznymi. Dzięki edukacji społecznej zwiększymy świadomość Obywateli i zminimalizujemy cyberzagrożenia.

Bezpieczny Obywatel

Ochrona ludności cywilnej przed następstwem działań militarnych lub katastrof naturalnych jest
równie ważnym czynnikiem budującym bezpieczeństwo państwa, co zdolność do obrony terytorium. Samorządy otrzymają w tym zakresie wsparcie władz centralnych. Przywrócimy zaufanie do policji, które zostało nadszarpnięte poprzez nadmierne upolitycznienie służb mundurowych. Wprowadzimy kryteria awansu i mechanizmy służby, które zabezpieczą przed wykorzystywaniem policji do celów politycznych. Policja będzie służyć społeczeństwu, nie władzom politycznym. Polacy muszą się czuć jak u siebie w domu, czyli bezpiecznie. Dobrze wynagradzani policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni czy strażacy będą strzegli naszego bezpieczeństwa. Przywrócimy także służbę celną, która została zlikwidowana.

Bezpartyjni Samorządowcy

Zobacz program

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”