PIT 0 dla wszystkich, dobrowolny ZUS i rewolucja w emeryturach – Bezpartyjni Samorządowcy chcą Normalnej Polski!

Chyba wszyscy potrafią sobie wyliczyć jak dużą kwotę z ciężko zarobionych pieniędzy trzeba co miesiąc oddawać fiskusowi. Można to zmienić i Bezpartyjni Samorządowcy wiedzą jak to zrobić – rewolucyjne rozwiązanie PIT 0 zapewni podwyżki i nakręci polską gospodarkę.

W życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Na tę pierwszą jako państwo wpływu nie mamy, ale na drugą BS mają rozwiązanie.

Zerowy PIT czyli podatek dochodowy ze stawką 0 dla wszystkich, nie tylko dla młodych do 26 roku życia – to jeden z punktów programu Bezpartyjnych Samorządowców. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliłoby na podwyższenie miesięcznych zarobków nawet o 20 procent.

Jak podkreślają BS, żeby wydawać środki finansowe, trzeba najpierw je mieć. Teraz wydatki budżetu państwa finansowane są przede wszystkim z dochodów podatkowych oraz z długów, które państwo zaciąga. Żeby państwo nie musiało nadal się zadłużać, generując inflację, za odpowiedzialną obniżką podatków muszą stać cięcia, niekoniecznie ponoszonych przez państwo wydatków, np. na przerośnięty system biurokratyczny.

Bezpartyjni Samorządowcy zaznaczają, że zarządzanie państwem wymaga odpowiedzialności. Należy mieć świadomość ryzyka, że nawet rezygnacja z niepotrzebnych wydatków może nie zrekompensować spadku wpływów z podatków w wyniki redukcji niektórych źródeł dochodów podatkowych.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka dla budżetu samorządów była likwidacja PIT dla młodych wprowadzona w 2019 roku. Mimo, że już wcześniej nie było ich stać na realizację zadań własnych i zleconych, pozbawienie samorządów tego źródła dochodów doprowadziło do finansowej zapaści. Nauczeni tym doświadczeniem postulujemy udział samorządów w VAT z ujednoliconą stawką tego podatku w wysokości 8.51%. Powyższe przekierowanie przychodu z VAT do samorządów powinno przyjąć postać trwałych zmian systemowych, pozwoliłoby też na pokrycie strat poniesionych przez samorządy w ostatnich latach. Chociaż państwo jest bogate bogactwem swoich obywateli, musi mieć jakieś środki utrzymania, a podatek VAT jest jednym z najbardziej sprawiedliwych podatków – obciąża wszystkich konsumentów, w zależności od tego, ile kupują; jest również bardzo tani i wydajny – wyjaśnia założenia programowe Grzegorz Wysocki, który jest 1 na liście w okręgu warszawskim (nr 19).

Bezpartyjni Samorządowcy dokładnie przeanalizowali polski system podatkowy i tłumaczą, że obecnie system ten pozwala na niepotrzebne skomplikowanie podatku VAT poprzez zróżnicowanie stawek. To jedna z największych zmór przedsiębiorców krajowych i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, dlatego proponowane przez BS rozwiązanie, czyli zerowy PIT dla wszystkich, pomoże też im.

– System podatkowy wymaga zmian i jest to naturalny oraz konieczny proces, ponieważ nie nadąża on zupełnie za zmieniającym się otoczeniem. Podatki w Polsce wzrosły po 2015 r. najsilniej w całej UE (pod tym względem dorównuje nam jedynie Hiszpania). Nie godzimy się na taką sytuację. Musimy doprowadzić do tego, aby wszystkim żyło się lepiej w Normalnej Polsce. PIT 0 to największa ulga podatkowa dla wszystkich Polaków. Pracownicy zyskają realne podwyżki, a przedsiębiorcy będą mogli podejmować śmielsze decyzje inwestycyjne. Z pewnością dla małych, średnich rodzinnych przedsiębiorstw, których w naszym kraju jest najwięcej, będzie to prawdziwym zastrzykiem finansowym – mówi Grzegorz Wysocki.

Zerowy PIT dla wszystkich to jedno z wielu rozwiązań proponowanych przez Bezpartyjnych Samorządowców. Chcą też zastąpić nieefektywny CIT niskim podatkiem przychodowym, który będą płacić wszyscy, w tym międzynarodowe korporacje. Kolejnym punktem programu jest dobrowolny ZUS dla małych przedsiębiorców i rewolucyjna zmiana w systemie emerytalnym. BS chcą powołania Państwowego Banku Emerytur i Rent (PBEiR). Jak wyjaśniają, „istotą tej propozycji jest przepływ składek emerytalnych do tego Banku zamiast do ZUS. Zmiana dotyczyłaby nowych pracowników oraz tych, którzy będą chcieli oszczędzać składki emerytalne w proponowanym Banku zamiast w ZUS. Każdy przyszły emeryt i rencista miałby założony imienny rachunek na wpłacane środki. Byłoby to gwarancją, że wpłacone środki finansowe nie rozpłyną się w niebycie jak to dzieje się dotychczas w ZUS i w odpowiednim czasie będą wypłacane z indywidualnego konta w całości lub w miesięcznych ratach”.

To tylko wybrane propozycje Bezpartyjnych Samorządowców, którzy wypracowali swój program mając jeden cel: Normalną Polskę!

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”