Bezpartyjni Samorządowcy za dobrowolnym ZUS-em dla małych firm

Podczas panelu „Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Szansa czy zagrożenie?” na VIII Europejskim Kongresie Samorządów, dyskutowaliśmy o pierwszym punkcie tzw. „Dziesiątki Rzecznika MŚP”, czyli zestawu usprawnień, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce.

– Już w ubiegłym miesiącu apelowałem do Premiera RP i do Marszałek Sejmu o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus i możliwość zniesienia ograniczenia korzystania przez firmy z opłacania składki ZUS proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów jedynie przez 3 lata – przypomina marszałek Cezary Przybylski.

Małe i średnie firmy są ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki i wpływają na wysoki poziom rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Jako Samorządowcy mamy obowiązek wspierania regionalnych przedsiębiorców oraz dołożenia wszelkich starań, aby mogli oni kontynuować w sprzyjających warunkach swoją działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”