23 WRZEŚNIA 2023 | 12:00

FORUM KOBIET BEZPARTYJNYCH

Kobiety są siłą Bezpartyjnych Samorządowców!

Na naszych listach do Sejmu i Senatu 50% stanowią kobiety. W Warszawie do Senatu RP kobiety wystartują we wszystkich czterech okręgach.

Nasz program został stworzony przez kobiety dla kobiet i zawiera punkty dotyczące zdrowia, kariery, rodziny oraz bezpieczeństwa finansowego.

Czas na kolejny ruch – Forum Kobiet Bezpartyjnych, który odbędzie się 23 września w Warszawie. To spotkanie dla Pań, które chcą mieszkać, pracować i rozwijać się w Normalnej Polsce!

PROGRAM

OTWARCIE | 12:00

Kobieta w polityce – moda czy warunek demokracji

DEBATA I

Normalna Polska dla kobiet

– Co oznacza “Normalna Polska” dla kobiet?

DEBATA II

Edukacja – jak prosto naprawić trudną sytuację

– Czy zdrowe obiady dla wszystkich dzieci w szkole to rewolucja?
– Jak wprowadzenie zdrowych, bezpłatnych obiadów wpłynie na dzieci w szkole i na ich zdrowie?
– Jak naprawić kondycję rodziny i niwelować depresję u dzieci?

DEBATA III

Sytuacja młodych kobiet. Ich potrzeby, oczekiwania i możliwości

– Czy młode kobiety nie chcą rodzić dzieci?
– Czy muszą wybierać kariera czy macierzyństwo?

DEBATA IV

Normalna Polska dla Seniora. Kobiety 50+

– Jakie są wyzwania, problemy i rozwiązania dla kobiet 50+?
– Jak powinna wyglądać Normalna Polska dla Seniora?

DEBATA V

Rola liderek we wdrożeniu innowacji technologicznych

– Jakie są możliwości kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich?
– Jaką rolę pełnią kobiety we wdrożeniu innowacji technologicznych?

23 WRZEŚNIA 2023 | 12:00

FORUM KOBIET BEZPARTYJNYCH

„Obecność kobiet w polityce i życiu społecznym jest gwarancją skutecznych rozwiązań. Nasza perspektywa i doświadczenie są kluczowe do budowania lepszego społeczeństwa”.

Urszula Krawczyk
Prezes Fundacji Akademia Kobiet Skutecznych

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”