Za nami I Lubelski Kongres Samorządowy “Samorząd. Teraźniejszość – Przyszłość”

Za nami I Lubelski Kongres Samorządowy “Samorząd. Teraźniejszość – Przyszłość”, zorganizowany przez Centrum Społecznej Demokracji oraz Bezpartyjnych Samorządowców!

Na Lubelszczyźnie spotkali się samorządowcy zrzeszeni w Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy, parlamentarzyści, przedsiębiorcy oraz eksperci. Podczas debat tematycznych poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące samorządów terytorialnych, oświaty, rolnictwa, zdrowia i polityki społecznej oraz ochrony środowiska.

Jedną z najistotniejszych kwestii poruszanych podczas debaty była rola i kompetencje samorządów terytorialnych w kraju. Jako Bezpartyjni Samorządowcy sprzeciwiamy się centralizacji państwa i odbieraniu kompetencji samorządom. Coraz częściej dodaje się im zadań, ale nie idzie za tym ich odpowiednie finansowanie, co poważnie nadwyręża i ogranicza budżety samorządów.

Debata dotyczyła również edukacji. W ostatnich latach samorządy otrzymują kolejne obowiązki, m.in. współfinansowanie płac nauczycieli, zapewnienie przyjęcia możliwie największej liczby uczniów do nowo powstałych klas licealnych i szkół podstawowych, jednak dotacje finansowe pozostają niskie, co mocno odczuwają samorządy. Trudno będzie przezwyciężyć kryzys, w którym znalazła się w ostatnim czasie edukacja.

Poruszono również kwestie wsparcia rolników, jako małych i średnich przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju regionów związanych z rolnictwem. Istotnym tematem były również kwestie związane z ochroną zdrowia Polaków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i ciekawe, merytoryczne dyskusje.

Podobne wpisy