Bezpartyjni Samorządowcy

Tomasz Możejko

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr historii.
Ukończył specjalność pedagogiczną i archiwalną . Studia Podyplomowe MBA na
Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Studia Podyplomowe z Wiedzy o
Społeczeństwie na Uniwersytecie w Poznaniu, Studia Podyplomowe Zarządzanie
Jednostkami Oświatowymi na Politechnice Poznańskiej, Licencja Zawodowa w
Zakresie Zarządzania Nieruchomościami, Licencja Zawodowa w Zakresie
Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Studia Podyplomowe Zarządzanie w
Administracji Publicznej na Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
Studia Podyplomowe Organizacja i Zarzadzanie w Służbie Zdrowia na ZWSHiFM.
Od 1989 do 2008r. nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie .Wykładowca i
nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Liceum dla Dorosłych. W latach
2004 – 2011 Dyrektor szkoły prywatnej w Sulechowie. Od roku 2008 do 2016
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie
Wielkopolskim. W 2016r. Prezes Zarządu Spółki Z O.O. z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim.
W 1992r. zostaje Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Świebodzina działającego
do roku 2002. W latach 1997-2002 Prezes Bloku Inicjatyw Społecznych,
stowarzyszenia kulturalno-społeczne działające na terenie powiatu
świebodzińskiego , aktywnego również w wyborach samorządowych w 1998r. Od

roku 2002 członek Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz od roku 2007
członek Klubu Inteligencji Katolickiej.
Posiadane odznaczenia i medale: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowa Odznaka ,,
Zasłużony dla Samorządu Rolniczego, Brązowy Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa, Medal ,,XXX-Lecia” Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego.
Doświadczenie w pracy w samorządzie, prowadzenie kampanii wyborczych,
kreowania wizerunku i budowanie zaufania publicznego.
Radny Rady Miasta w Świebodzinie w latach 1994 do 2006r. / trzy kadencje /.
Przewodniczący Rady Programowej przy Świebodzińskim Domu Kultury. Członek
Rady Programowej przy Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. W wyborach
samorządowych w 2006r. kandydat na Burmistrza Świebodzina / przechodzi do II
tury/.Od 2006 do 2010 radny Rady Powiatu w Świebodzinie, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej. Od 2010 do 2014 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego, od 2014 do 2018 Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego,
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Od 2018r. Radny Rady Powiatu w Świebodzinie z Komitetu
Wyborczego Wyborców” Forum Samorządowe Wyborców”.