Stanowisko federacji bezpartyjnych i Samorządowców na rzecz ratowania przedsiębiorczości

Stanowisko

Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców

w sprawie: podjęcia działań na rzecz ratowania przedsiębiorczości

Federacja Bezpartyjnych i Samorządowców z niepokojem obserwuje sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w wyniku wybuchu epidemii. Sytuacja, zwłaszcza po wprowadzeniu przez władze państwowe obostrzeń w grudniu ubiegłego roku, staje się dramatyczna.

Dziesiątki tysięcy firm stoi na skraju bankructwa, a pozostałe toczą nierówną walkę w obliczu drastycznego spadku przychodów. Najgorsza sytuacja jest m.in. w branżach hotelarskich, gastronomicznych i fitness.

Pomoc Państwa w zakresie wparcia dla tych sektorów jest niewystarczająca i nie wynika ze złej woli władz tylko możliwości budżetowych. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest otwieranie tych branż i elastyczne reagowanie w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. Wydaje się niezbędne zróżnicowanie obostrzeń w zależności od regionu, gdyż różnica w ilości nowych zarażeń i przypadków śmiertelnych jest znaczna i wymaga adekwatnych środków zaradczych.

Dlatego apelujemy do rządu, aby podjął pilne rozmowy z przedstawicielami poszczególnych branż i wspólnie opracował zasady reżimu sanitarnego, które pozwolą wrócić do prowadzenia działalności.

Jednocześnie uważamy, że wszelkie ograniczenia swobód prowadzenia działalności gospodarczej powinny być wprowadzane w zgodzie z porządkiem prawnym obowiązującym w naszym kraju i nie powinny budzić wątpliwości oraz narażać autorytetu państwa w oczach przedsiębiorców i innych obywateli naszego kraju.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców

Podobne wpisy