Spotkanie BS z Adamem Abramowiczem

26 stycznia 2023 r. w Warszawie Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego – wspólnie z Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Krzysztof Maj – Zarząd Województwa Dolnośląskiego spotkali się z panem Adamem Abramowiczem – Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rozmawialiśmy m.in. na temat roli MŚP w regionalnej gospodarce oraz potrzebach małych i średnich firm.


Na Dolnym Śląsku ważne jest dla nas wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dolnośląskie MŚP, ich zaangażowanie, kreatywność i innowacyjność mają duży wpływ na dynamiczny rozwój regionu. Dlatego też nie tylko kierujemy wsparcie finansowe, ale również wspieramy ich obecność na światowych rynkach m.in. dzięki programowi Going Global.

Podobne wpisy