Sławomir Kowal

Sławomir Kowal jest doświadczonym menedżerem, przedsiębiorcą i  samorządowcem. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem gospodarczym, jak i technologicznym. Inicjator wielu Klastrów Energii i ich aktywny członek. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i audytu finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych, także w organach statutowych  spółek prawa handlowego. Jest aktywnym działaczem w zakresie rozwijania idei ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Doświadczony samorządowiec. W latach 2002-2013 Burmistrz Miasta Żagań, od 2014 roku Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Ekspert programów dla samorządów. W swoich działaniach dąży do uzyskania maksymalnej synergii potencjałów różnych osób, organizacji i technologii, upatrując w kooperacji źródła sukcesu projektów.