Samorządowe rozmowy polsko-czeskie

Relacje Dolnego Śląska i Kraju Libereckiego od lat opierają się na przyjaźni. Pierwsze w nowym roku spotkanie z hetmanem Martin Půta oraz samorządowcami z Kraju Libereckiego było okazją do omówienia planów na przyszłość w zakresie współpracy międzyregionalnej na dolnośląsko-libereckim pograniczu. Podczas spotkania poruszyliśmy również temat trwających negocjacji w sprawie kopalni Turów. – Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podobne wpisy