Samorządowa, a nie rządowa służba zdrowia

Rozmowa z dr n. pr. Markiem Wochem*, ekspertem z zakresu ochrony zdrowia i prezesem zarządu Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji. Stowarzyszenie wchodzi w skład Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy.

– Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy zapowiada w swoim programie uzdrowienie służby zdrowia, aby publiczne pieniądze nie były marnotrawione w takim stopniu, jak to ma miejsce dziś. Jak zamierzacie to zrobić? Czy zlikwidujecie długie kolejki do lekarzy? 

– Kolejki do lekarzy zlikwidujemy, wprowadzając informatyczny system z dostępem do służby zdrowia. Dzięki niemu, bez pośrednictwa NFZ, pacjenci zyskają łatwy i szybki podgląd swoich danych, co umożliwi koordynację ich leczenia. Skróci to czas oczekiwania na badania oraz wizytę u specjalisty. 

– Jesteście za likwidacją NFZ?

– Tak. Proponujemy likwidację NFZ, kolejnej obok Ministerstwa Zdrowia rządowej instytucji i utworzenie w jego miejsce nadzorowanych przez marszałków województw Samorządowych Kas Pacjentów. Natomiast nadzór nad szpitalami powinny pełnić Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zmiana modelu finasowania służby zdrowia powinna zmierzać do tego, by pieniądze w prosty sposób podążały za pacjentem i były wydawane racjonalnie. W obecnym modelu wiele środków się marnuje, a szpitale publiczne są zadłużone.

– W Polsce od lat obserwuje się niedobór pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Chociaż w ciągu ostatnich 4 lat ich liczba   zwiększyła się o 20 tys., to nadal ich wskaźnik jest niski, bo na 1000 mieszkańców wynosi 5,2, podczas gdy średnia unijna to 9,4. 

– I nie zmieni się on prędko, gdyż średnia wieku w tych zawodach rośnie z roku na rok. Jeszcze 10 lat temu średnia wieku pielęgniarki wynosiła 42 lata, obecnie już 52 lata. Sytuację pogarsza wysoki poziom migracji naszych pielęgniarek i ratowników medycznych do innych krajów Unii Europejskiej. Odpowiedzią jest przyciągnięcie młodych ludzi do zawodu, tak aby w przyszłości nie groziło nam zamknięcie szpitali. W tym celu, na wzór przyjętych rozwiązań na Dolnym Śląsku, stworzymy fundusz stypendialny dla przyszłych pielęgniarek, pielęgniarzy i ratowników medycznych. Comiesięczne stypendia dla studiujących na tych kierunkach zapewnią nowe kadry w naszych szpitalach. Dzięki temu usprawnimy system pierwszej pomocy (SOR) oraz codzienną pracę szpitali.

– Polskie społeczeństwo gwałtownie się starzeje. Czy seniorom nie grozi, że zostaną pozostawieni sami sobie?

– Wykluczone. Pomoc dla seniorów obejmie zarówno wsparcie dla różnych form aktywności kulturalno- społeczno-fizjoterapeutycznych, jak i dofinansowanie projektów integracyjnych. Z funduszy europejskich dofinansujemy budowę domów dla seniora, zapewniających całodobową i kompleksową opiekę nad osobami starszymi. Dla wszystkich osób, które ukończyły 65. rok życia, wyroby medyczne zostaną objęte refundacją z budżetu państwa. Będziemy rozwijać także tzw. srebrną gospodarką, umożliwiającą realizację potrzeb i aspiracji seniorów oraz praktyczne wykorzystanie ich wiedzy i zawodowych doświadczeń.

– A co z młodymi?

– Mamy świadomość, że ciężko pracują nie tylko na swoje emerytury, dlatego potrzebna jest ścieżka „Zdrowego stylu życia”, która wesprze ich zdrowie i kondycję psychofizyczną. Z jednej strony ścieżka obejmie m.in. ćwiczenia fitness i siłowe, zdrowe odżywianie, rehabilitację lub fizjoterapię, a z drugiej strony pozwoli na odbudowanie sektora przedsiębiorców związanego z centrami i klubami fitness, siłowniami, basenami, saunami, tzn. szeroko pojmowaną branżą sportową, gdzie do zajęć wrócą trenerzy i inni specjaliści. Będzie, to rozwiązanie finansowane ze środków publicznych i ścisła współpraca z przedsiębiorcami.

– Obecny system jest, jaki jest, ale przynajmniej ubezpiecza jakąś część społeczeństwa. Czy proponowane przez Federację Bezpartyjni i Samorządowcy zmiany nie pogorszą sytuacji? 

– Nie, bo wprowadzimy pełne ubezpieczenie Polaków, nawet tych, którzy są obecnie poza systemem opieki zdrowotnej, i tych, którzy muszą się dodatkowo ubezpieczać. Nikt nie będzie pozbawiony publicznej ochrony. Natomiast dla tych, którzy płacą podwójne składki lub nawet potrójne, wprowadzimy system, w którym będą mieli możliwość wyboru ubezpieczyciela.

– Dziękuję za rozmowę. 

* Dr n. prawnych Marek Woch w latach 2016-2019 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej, a w latach 2019-2020

był Radcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W 2015 roku został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. 

Podobne wpisy