Rzeszowska Wspólnota Samorządowa zgłasza akces do federacji Bezpartyjnych i Samorządowców [wywiad]

Wywiad z przedstawicielem Rzeszowskiej Wspólnoty Samorządowej (RWS), która zgłosiła akces do Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców przeprowadził rzecznik Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – Dominik Łężak.

Dominik Łężak: Kiedy i dlaczego Rzeszowska Wspólnota Samorządowa została powołana?

Rzeszowska Wspólnota Samorządowa (RWS) została powołana dnia 12.10.2020 r. na zebraniu założycieli. Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź osób fizycznych i przedsiębiorców z regionu Podkarpacia na współczesne wyzwania i problemy w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i realizacji idei samorządowej.

DŁ: Jakie są główne cele i gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia?

RWS koncentruje swoje działania na wielu polach, natomiast zasadniczym celem stowarzyszenia pozostaje wspieranie działań na rzecz rozwoju Miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego, a także wspieranie procesów gospodarczych w celu stworzenia warunków do: powstania i rozwoju małych przedsiębiorstw, kreowania nowych miejsc pracy oraz ożywienia i wzbogacenia struktury lokalnej gospodarki. Członkowie RWS pragną również podejmować działania mające na celu pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej. RWS nie ustaje również w wysiłkach na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Należy również nadmienić, iż – jeżeli potwierdzą się ostatnie informacje o rezygnacji z pełnienia funkcji przez obecnego Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca – RWS wystawi swojego kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Jeśli zaś chodzi o siedzibę stowarzyszenia, to w chwili obecnej mieści się ona w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów.

DŁ: Kto znalazł się w zarządzie RWS?

W zarządzie RWS znaleźli się: Bogusław Ulijasz – Prezes Zarządu, Adam Małek – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Blama – Sekretarz oraz Janusz Śliwiński – Skarbnik.

DŁ: Dlaczego RWS zgłosiła akces do Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców?

RWS jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami z całej Polski, którym zależy na rozwoju kraju. Uważamy, że współpraca z samorządowcami z różnych regionów Polski, którzy doświadczenie zbierali na szczeblach polityki regionalnej, może znacząco przyczynić się do odpowiedniego rozwoju naszego stowarzyszenia. Jesteśmy również przekonani, że i nasi członkowie są w stanie przyczynić się do rozwoju tego silnego, ogólnopolskiego komitetu samorządowego. Uważamy, iż taka ogólnopolska organizacja jest niezwykle cenna oraz bardzo potrzebna i chcemy być jej częścią.

DŁ: Co dokładnie może wnieść do Federacji BiS ze swojej strony RWS?

Nasze stowarzyszenie tworzą ludzie odnoszący sukcesy zawodowe, pełni energii i motywacji do działania na rzecz naszej Ojczyzny oraz upowszechniania idei samorządowej. Wierzymy, że RWS w niedługim czasie stanie się znaczącą organizacją na mapie polskich stowarzyszeń samorządowych i stanowić będzie skuteczne narzędzie wspierania lokalnej gospodarki i krzewienia postanowień Statutu Ogólnopolskiej Federacji “Bezpartyjni i Samorządowcy” nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Polsce.

DŁ: Jak wygląda obecnie sytuacja przedsiębiorców na Podkarpaciu w dobie epidemii koronawirusa i wprowadzanych obostrzeń?

Przedsiębiorcy na Podkarpaciu na skutek pandemii koronawirusa oraz wprowadzanych obostrzeń borykają się z problemami takimi jak spadek przychodów, zwolnienia pracowników, a nawet bankructwo. Największe straty w rejonie odnotowała branża lotnicza, motoryzacyjna, turystyczna i gastronomiczna. Te ogromne problemy lokalnych przedsiębiorców stanowią dzisiaj dla RWS jedno z głównych wyzwań, a kwestia wspierania małych biznesów staje się dla członków naszego stowarzyszenia ważnym i priorytetowym celem.

DŁ: Prezydent Rzeszowa ma zrezygnować ze stanowiska ze względów osobistych. Jeżeli odbędą się przyspieszone wybory w Rzeszowie, to czy RWS weźmie w nich udział?

Tak! Chcemy wystawić lub poprzeć bezpartyjnego kandydata na prezydenta Rzeszowa, który wejdzie do drugiej tury, a potem wygra. W najbliższym czasie czekają nas szerokie konsultacje.

Podobne wpisy