Bezpartyjni Samorządowcy

Radosław Gajda

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (wydział filologiczny), posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu.

W latach 90-tych XX w. pracował jako dziennikarz w Radiu Manhattan w Łodzi, a potem pełnił funkcję rzecznika prasowego wojewody łódzkiego. Następnie był członkiem zarządu i sekretarzem powiatu zgierskiego, dyrektorem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach; członkiem zarządu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łodzi Sp. z o.o., wiceprezesem Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz, zaś obecnie jest  prokurentem w przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

W samorządzie był również radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego (2010-2014), radnym miasta Zgierza (2006-2010 i od 2014 – 2018, pełniąc przez 4 lata funkcję przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.