Posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiej federacji Bezpartyjnych i Samorządowców

W dniu 28 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców w trybie on-line. Posiedzenie otworzył przewodniczący Robert Raczyński – prezydent Lubina. Głos w dyskusji zabierali przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład stowarzyszenia m.in. z woj. dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego i śląskiego.

Przyjęto stanowiska w sprawie:

– podziału województwa mazowieckiego (STANOWCZE NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA);

– podjęcia natychmiastowych działań przez rząd RP na rzecz ratowania przedsiębiorców i miejsc pracy;

– efektywnego działania służby zdrowia.

Ponadto zostało powołane Biuro Prasowe Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców z siedzibą w Warszawie. Na koordynatora wyznaczono Pawła Dąbrowskiego.

Rozmawiano też o rozbudowie krajowych struktur – Rzeszowska Wspólnota Samorządowa złożyła deklarację przystąpienia do Federacji.

Trwają przygotowania do ogólnopolskiej konferencji dot. samorządu, która ma się odbyć w pierwszym kwartale 2021 r. i być transmitowana on-line. Prelegentami na konferencji będą doświadczeni samorządowcy i ludzie biznesu z terenu całej Polski.

Podobne wpisy