P. Zanin: Naturalna aktywizacja kobiet, zamiast sztucznych parytetów

Rola kobiet w życiu publicznym jest różna w różnych kulturach i krajach. W niektórych krajach kobiety mają równe prawa, są aktywne w polityce, biznesie i innych dziedzinach życia publicznego, natomiast w innych kobiety mogą mieć ograniczone prawa i mniejszą reprezentację w życiu publicznym. W ostatnich dziesięcioleciach wiele krajów podjęło działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, takie jak wprowadzanie kwot kobiet w parlamentach i rządach oraz promowanie równości płci w biznesie i innych dziedzinach.

W Polsce kobiety odgrywają ważną rolę w życiu publicznym, jednak nadal istnieją pewne bariery, które utrudniają im pełne uczestnictwo w polityce i biznesie. Pomimo, że nie występują w naszym kraju żadne ograniczenia prawne co do udziału kobiet w życiu zawodowym czy politycznym, a prawa wyborcze w Polsce kobiety uzyskały jako jedne z pierwszych na świecie, to jednak w polskim parlamencie kobiety stanowią około 24% posłów i senatorów, co jest nieco niższe niż średnia europejska. W rządzie, kobiety zajmują około 25% stanowisk ministrów i wiceministrów. W biznesie kobiety również mają mniejszy udział w kierownictwie, zwłaszcza w największych firmach. W ostatnich latach rząd i organizacje pozarządowe w Polsce prowadziły działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, takie jak wprowadzanie kwot kobiet na listach wyborczych i promowanie równości płci w biznesie.

Pozostaje zatem zadać pytanie – czy kobiety w Polsce są dyskryminowane?

Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć uczestnicy spotkania Rady Programowej MWS, która odbyła się w połowie stycznia 2023 roku w Warszawie. Zdecydowaną większość dyskutantów stanowiły kobiety, wiele z nich to przedstawicielki samorządów, biznesu, a także organizacji pozarządowych.

Główną osią tematyczną spotkania było założenie, że o udziale w życiu społecznym, zawodowym, politycznym etc. – powinny decydować kompetencje, a nie płeć. Jednak między mężczyznami i kobietami występują istotne różnice, które powinny się uzupełniać. Zwrócono także uwagę na to, że kobiety zwyczajowo mają więcej obowiązków rodzinnych, co oczywiście może powodować ich ograniczoną zdolność konkurencyjną na rynku pracy czy działalności społecznej. To może powodować, że kobiety same się ograniczają unikając podejmowania dużych wyzwań zawodowych i awansów, co z kolei tłumaczy niższą średnią zarobków wśród kobiet.

Innym aspektem na który zwrócono uwagę, to uwarunkowania kulturowe, które powodują, że już od dziecka dziewczynki są izolowane w niektórych dziedzinach życia, a z kobietami o pewnych tematach – takich jak polityka czy gospodarka – po prostu się nie rozmawia.

Z drugiej strony jednak zauważono ogromny potencjał wśród kobiet oraz tendencję, która zmienia się w kierunku „ukobiecania” wielu instytucji. W ten proces aktywnie chce się włączyć Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, która podejmie się opracowania konkretnej oferty dla kobiet. Angażując tę – jak by nie patrzeć – większościową część społeczeństwa, MWS chce osiągnąć realną wartość dodaną swojej działalności. Ten większy udział kobiet nie powinien być jednak wymuszany sztucznymi parytetami, lecz stworzeniem warunków i możliwości do tego, żeby kobiety chciały i mogły bardziej angażować się w życiu społecznym naszego kraju, zwłaszcza na poziomie samorządowym.

Paweł Zanin

MWS Żyrardów

Podobne wpisy