Opolskie dołączy do Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców!

Już wkrótce zniknie biała plama w woj. opolskim dla struktur Bezpartyjnych Samorządowców?!

Na ostatnim spotkaniu w lutym br. we Wrocławiu Bezpartyjnych Samorządowców, pojawili się przedstawiciele z województwa opolskiego. Zapowiedzieli oni, że w najbliższym czasie zostanie zarejestrowane lokalne stowarzyszenie, które przystąpi do Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców.

Za koordynację struktur w opolskim odpowiadać będzie Mirosław Patoła, 46 letni ekonomista. Sam o sobie mówi: liberał i niepoprawny optymista, który wszystko chce policzyć i zamodelować. Jest też zawsze otwarty na merytoryczny dialog różnych środowisk, w celu optymalnego rozwiązania potrzeb naszych małych ojczyzn.

Zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu małych i średnich przedsiębiorstw, kontrolingu oraz analizie ekonomiczno – finansowej projektów i inwestycji. Związany z opolskim  Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie poszukuje i szlifuje diamenty ekonomii społecznej.

Doświadczenie w polityce: cztery kampanie samorządowe z komitetami regionalnymi, po jednej  kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, gdzie każdorazowo brał udział lub koordynował w prace sztabu komitetu. Jak żartobliwie podsumowuje: kandydat sądząc po wynikach – średni, organizator lepszy, pełnomocnik wyborczy – bez reklamacji.

Ogólna sytuacja w województwie opolskim.

Województwo opolskie, podobnie jak warmińsko – mazurskie, świętokrzyskie i lubuskie, walczy z coraz większym balastem demograficznym i pozostaje w tyle za liderami, udanej reformy samorządowej. Dla województwa opolskiego opracowano w 2015 r. projekt Specjalnej Strefy Demograficznej. Prognozy zakładały bowiem w 2035 spadek liczby ludności o 12%, co porównywalne jest do zniknięcia populacji całej stolicy regionu, miasta Opola. Sytuacja demograficzna województwa była i jest bez precedensu. Jedną z miar zapaści demograficznej był najniższy wskaźnik dzietności wynoszący w 2015 r.  zaledwie 1,082 dziecka wobec 1,38 w kraju oraz 1,6 w UE. Niestety niewiele z propozycji SSD można było zrealizować a sytuacja województwa pozostaje dramatyczna. Dodatkowo Opole, pomimo siłowego powiększenia kosztem sąsiednich gmin w 2017 r,  nie jest konkurencyjnym ośrodkiem wobec nieodległego Wrocławia czy Katowic. Również pozycja opolskich uczelni w rankingach nie wzmacnia się. Potrzebne jest świeże i nieszablonowe spojrzenie oraz strategia dla województwa i jego subregionów, zorientowana na znalezienie ich nowych kompetencji kluczowych oraz poprawienie konkurencyjności regionu.

Jak to zrobimy w woj. opolskim?

W ostatnich wyborach samorządowych, na poziomie sejmiku województwa opolskiego, komitetowi Bezpartyjnych Samorządowców udało się zarejestrować listę tylko w jednym z pięciu okręgów. Pomimo tego, w tym okręgu, komitet zebrał aż 4,3 % głosów.

Priorytetem w kolejnych wyborach samorządowych będzie również walka o sejmik województwa opolskiego, w wyborach do obsadzenia będzie 30 mandatów, w 5 okręgach wyborczych.

Woj. opolskie to jedno z mniejszych województw, prawo wyborcze posiada niespełna 800 tysięcy osób, co przy frekwencji wyborczej na poziomie 40%, powoduje zdobycie w każdym okręgu mandatu komitetowi, który zbierze 11 tysięcy głosów.

Dlatego też chcemy skonsolidować dotychczas rozproszone regionalne komitety niepartyjne, tak żeby wzorem innych województw, stworzyć silną listę krajową. Myślę, że mamy argumenty i będziemy w stanie zbudować mocne listy, we wszystkich 5 okręgach.

Kolejnym priorytetem są wybory na włodarzy miast i gmin. Wszyscy znamy statystyki z wyborów 2018 r, na podstawie analiz z Uniwersytetu Łódzkiego, statystyczny portret szefa gminy to: mężczyzna w wieku 50-60 lat, z wykształceniem wyższym i bezpartyjny.  W ostatnich wyborach na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zasiadło po raz pierwszy aż 32%. Drugą kadencję sprawuje 20% wójtów, kolejne 16% trzecią. Powyżej trzech kadencji swoje funkcje pełniło 17%.

Wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeważają osoby nie związane z żadną partią polityczną. Przynależność do partii zadeklarowała jednak blisko 1/5 badanych (18,8%).

Dlatego też, dokonamy bieżącej analizy w poszczególnych gminach województwa i postaramy się zachęcić  do współpracy ich włodarzy lub poszukać kandydatów, przynajmniej w połowie gmin.

Komitety bezpartyjne zwykle robią kampanie typu SMART. Pracując na ograniczonych zasobach, podświadomie poszukują kolejnych nisz, żeby uzyskać przewagę, szczególnie nad komitetami partyjnymi.

Eksperymentujemy z wystawianiem nowych twarzy, często jednak wrzucając ich do politycznego ciasta i topiąc w środku list. Bezproduktywnie, w toku kampanii, zapominamy o ich atutach. Pomni doświadczeń, chcemy to zmienić, tym bardziej, że mamy do wyborów jeszcze trochę czasu.

Zgodnie bowiem z przywoływanymi już statystykami Uniwersytetu Łódzkiego, ciekawie np. przedstawiają się w nich dane dotyczące aktywności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w organizacjach pozarządowych. Wynika z nich, że z sektora pozarządowego wywodzi się niemal 1/3 badanych liderów lokalnych (31,5%).

Wyciągajmy więc wnioski z tych statystyk, które są przecież wyrazem sympatii wyborców, powiązanej z ogólnym zniechęceniem do polaryzacji politycznej i upartyjnienia. Budujmy więc bezpartyjny, efektywny i otwarty na potrzeby mieszkańców samorząd.

Niebawem przedstawimy kolejne osoby związane ze strukturami Bezpartyjnych Samorządowców w województwie opolskim.

Budowa struktur i wzrost poparcia w skali kraju

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim osobom pracującym w terenie nad rozbudową struktur krajowych! Również zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem Krajowym – Marcinem Marandą (tel: 792543881).

Przypominamy, że według niedawnej prognozy wyborczej, opracowywanej przez Patrick Dollart, Bezpartyjni Samorządowcy odnotowują kolejny wzrost poparcia w skali kraju. Popiera nas już prawie 6 procent wyborców. – Zyskujemy w porównaniu z naszym wynikiem wyborczym w 2018 roku – komentuje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego i lider Bezpartyjnych Samorządowców. – Ten wynik jest potwierdzeniem naszej mocnej pozycji na samorządowej mapie Polski.

Źródło: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,bezpartyjni-samorzadowcy-coraz-lepsi-w-kraju,wia5-3266-62731.html

Podobne wpisy