Nowy klub radnych w sejmiku województwa Dolnośląskiego – Bezpartyjni i Samorządowcy

W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powstaje nowy Klub Bezpartyjni i Samorządowcy, złożony z bezpartyjnych radnych:Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Obrębalski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa DolnośląskiegoTymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.Nowy klub nawiązuje nazwą do naszej ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy.Poniżej treść oświadczenia. ⬇W czasie walki z pandemią, negocjacji o wyższe fundusze unijne dla Dolnego Śląska, powinniśmy wspólnie działać dla dobra naszego regionu, a nie skupiać się na niepotrzebnych sporach i prywatnych interesach. Nie chcemy być częścią tych bezsensownych rozgrywek, dlatego też powołujemy nowy klub w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Klub Bezpartyjni i Samorządowcy. Nazwą nawiązujemy do nowo powstałej ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy, która łączy tych, którym bliska jest idea samorządności.Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem wszystkich części regionu. Jesteśmy za stabilną i rozsądną koalicją, a nie niepotrzebnymi tarciami i przepychankami, dyktowanymi wyłącznie partykularnymi interesami grupy radnych. Dolny Śląsk nie jest niczyim prywatnym folwarkiem. Dolny Śląsk jest wspólnym dobrem Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, którzy obdarzyli nas zaufaniem i których nie możemy zawieść.Jako Bezpartyjni i Samorządowcy jesteśmy otwarci na dialog, stąd łącznik „i” w naszej nazwie. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których dobro i rozwój regionu jest sprawą nadrzędną. Wspólnie bądźmy emanacją demokracji, samorządności i bezpartyjności. Dla dobra Dolnego Śląska i jego mieszkańców.

Podobne wpisy