W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powstaje nowy Klub Bezpartyjni i Samorządowcy, złożony z bezpartyjnych radnych:

Nowy klub nawiązuje nazwą do naszej ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy.
Poniżej treść oświadczenia. ⬇
W czasie walki z pandemią, negocjacji o wyższe fundusze unijne dla Dolnego Śląska, powinniśmy wspólnie działać dla dobra naszego regionu, a nie skupiać się na niepotrzebnych sporach i prywatnych interesach. Nie chcemy być częścią tych bezsensownych rozgrywek, dlatego też powołujemy nowy klub w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Klub Bezpartyjni i Samorządowcy. Nazwą nawiązujemy do nowo powstałej ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy, która łączy tych, którym bliska jest idea samorządności.
Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem wszystkich części regionu. Jesteśmy za stabilną i rozsądną koalicją, a nie niepotrzebnymi tarciami i przepychankami, dyktowanymi wyłącznie partykularnymi interesami grupy radnych. Dolny Śląsk nie jest niczyim prywatnym folwarkiem. Dolny Śląsk jest wspólnym dobrem Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, którzy obdarzyli nas zaufaniem i których nie możemy zawieść.
Jako Bezpartyjni i Samorządowcy jesteśmy otwarci na dialog, stąd łącznik „i” w naszej nazwie. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których dobro i rozwój regionu jest sprawą nadrzędną. Wspólnie bądźmy emanacją demokracji, samorządności i bezpartyjności. Dla dobra Dolnego Śląska i jego mieszkańców.

Ostatnie wiadomości: