Nie dla podziału Mazowsza

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oraz Bezpartyjni Samorządowcy organizują kampanię społeczną „Nie dla podziału Mazowsza”. Zachęcamy do jej wsparcia!

W marcu planujemy wydanie specjalnego numeru gazety Samorządność, która w całości będzie poświęcona temu tematowi. Gazeta zostanie wydana w nakładzie min. 100 tys. egzemplarzy. Jeśli uda się zebrać większa kwotę zwiększymy nakład, tak by gazeta dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców województwa mazowieckiego. Kampanię prowadzimy również w mediach lokalnych oraz na portalach społecznościowych.

Zachęcamy do wsparcia finansowego akcji. Zebrane pieniądze przeznaczymy na druk i kolportaż gazety oraz na wzmocnienie przekazu w mediach lokalnych oraz społecznościowych.

Wpłać poprzez stronę ZRZUTKA.PL, kliknij w link: www.zrzutka.pl/xz2uhj
lub bezpośrednio na konto MWS:

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
ul. Koszykowa 24 lok 12, 00-553 Warszawa
31 1090 1883 0000 0001 0422 9421
Tytułem: Nie dla podziału Mazowsza

Więcej informacji o kampanii na www.facebook.com/wspolnemazowsze/

Podobne wpisy