MWS. Dwa tygodnie agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Od pierwszych dni dramatycznego konfliktu, zapoczątkowanego zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, rozpoczęła działania na rzecz pomocy dla ofiar tej straszliwej wojny. Zgodnie z tradycją staropolskiej gościnności nasze środowisko wspiera uchodźców, którzy zmuszeni opuścić swoje domy, znaleźli schronienie w naszej Ojczyźnie. W czasie próby mogą na nas liczyć. Współczucie im okazywane i miejsce oferowane w polskich rodzinach płyną z odruchu serca. Słowo “wspólnota”, zawarte w nazwie naszego ugrupowania, traktujemy nie jako ozdobnik, lecz oczywiste zobowiązanie.

Gdy przed laty powoływaliśmy Mazowiecką Wspólnotę Samorządową, wśród tradycji, do których nawiązywaliśmy znalazły się idea Solidarności, pozostająca inspiracją wielkiego ruchu społecznego, w którego działania wielu z nas się angażowało oraz nauka społeczna Jana Pawła II. Teraz z radością i satysfakcją przekonaliśmy się jak bliskie są te idee kolejnemu pokoleniu, korzystającemu z naszych doświadczeń. W organizowaną przez Wspólnotę akcję wsparcia dla uchodźców z Ukrainy masowo zaangażowali się młodzi Polacy, przybyli przed laty ze Wschodu. Podobnie jak kiedyś skorzystali z opieki, jaką ich otoczyliśmy, tak teraz w swojej odzyskanej Ojczyźnie, z której wywodzili się ich przodkowie, otaczają troską ofiary napastniczej wojny, rozpętanej w imię imperialnych interesów. Wraz z innymi środowiskami, tworzącymi naszą Wspólnotę, organizują zbiórki pieniężne, gromadzą ofiarowane przez ludzi z dobroci serca dary, znajdują dach nad głową dla naszych gości, których dotknęło nieszczęście.

Idee wspólnoty i solidarności sprawdzają się dziś w działaniu. Przypomina się zawarte w Konstytucji pojmowanie samorządu jako wspólnoty wszystkich mieszkańców. Dla gospodarzy Małych Ojczyzn nadszedł ważny test i egzamin. Władza lokalna pozostaje najbliższa zwykłym ludziom i jak dowodzą sondaże najlepiej przez nich oceniana, najgłębiej też rozumie ich potrzeby. To samorządowcy koordynują dziś akcje pomocy. Wyrażamy uznanie wszystkim Polakom, którzy masowo i ofiarnie wsparli przybywających do Polski uchodźców, wygnanych przez wojnę z Ukrainy. Na szczególny podziw i szacunek zasługują ci, którzy ugościli ich w swoich domach.

Ukraina walczy dziś z obcą agresją w obronie suwerenności i demokracji. Zgłasza zamiar przystąpienia do Unii Europejskiej, wspólnoty opartej na wartościach, wśród których wzajemna pomoc, tolerancja, zrozumienie i współczucie zaliczają się do najważniejszych. Popieramy aspiracje narodu ukraińskiego. Czyniliśmy to już w dobie Pomarańczowej Rewolucji i Euromajdanu, wysyłając do sąsiadów licznych obserwatorów i wolontariuszy akcji pomocowych.  Sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji i domagamy się powstrzymania jej przez polityków wolnego świata. Zapewniamy zarazem, że nasze stanowcze potępienie zbrodni wojennych i okrucieństw wobec ludności cywilnej nie jest wymierzone przeciwko narodowi rosyjskiemu, którego inicjatorzy inwazji nie zapytali o zdanie przed podjęciem okrutnych i bezsensownych decyzji, których skutki oznaczają cierpienia milionów Ukraińców. Ślemy wyraz otuchy i poparcia tym wszystkim Rosjanom, którzy pomimo represji wobec niezależnych środowisk i mediów zdobyli się na sprzeciw wobec agresji. Od przedstawicieli międzynarodowej wspólnoty demokratycznej oczekujemy, że uczynią wszystko dla poskromienia inwazji i powstrzymania rozlewu krwi.

Wzywamy rząd polski i społeczność międzynarodową do wsparcia wysiłków narodu ukraińskiego na rzecz umożliwienia mu życia w pokoju i stanowienia o własnym losie. Nasze poparcie dla Ukraińców wynika z braterstwa i zrozumienia. Nie zapomnimy o Was ani nie zostawimy Was w potrzebie.

Podobne wpisy