Mirosław Patoła

Od listopada 2022 są członkami OFBS. Za koordynację struktur w opolskim odpowiadać będzie prezes zarządu Mirosław Patoła.

Sam o sobie mówi: liberał i niepoprawny optymista, który wszystko chce policzyć i zamodelować. Jest też zawsze otwarty na merytoryczny dialog różnych środowisk, w celu optymalnego rozwiązania potrzeb naszych małych ojczyzn.

Od kilkunastu lat działa na styku biznesu i trzeciego sektora. Zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu małych i średnich przedsiębiorstw, kontrolingu oraz analizie ekonomiczno – finansowej oraz pozyskiwaniu finansowania projektów i inwestycji. Doświadczenie w polityce: cztery kampanie samorządowe z komitetami regionalnymi, po jednej kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, gdzie każdorazowo brał udział w pracach sztabu komitetu wyborczego.

Wyciągamy wnioski z tych statystyk, które są przecież wyrazem sympatii wyborców, powiązanej z ogólnym zniechęceniem do polaryzacji politycznej i upartyjnienia. Budujemy więc bezpartyjny, efektywny i otwarty na potrzeby mieszkańców samorząd. Wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeważają osoby nie związane z żadną partią polityczną, to w skali kraju ponad 70% osób. Priorytetem w kolejnych wyborach samorządowych będzie walka o odpartyjnienie sejmiku województwa. Dlatego też chcemy skonsolidować dotychczas rozproszone regionalne komitety niepartyjne, tak żeby wzorem innych województw, stworzyć silną Bezpartyjna listę. Reprezentację złożoną ze specjalistów i liderów społecznych a nie politycznych nominatów.

Nie zapominamy o powiatach i gminach, gdzie chcemy wspierać i integrować oddolne ruchu i komitety, które dzięki ogólnopolskiemu szyldowi, nie będą musiały koncertować swojej uwagi na zbędnej kampanijnej biurokracji – co z naszego doświadczenia powoduje brak chęci do działania.