Bezpartyjni Samorządowcy

Michał Rado

Magister prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej. Absolwent studiów podyplomowych MBA – Master of Business Administration oraz z zakresu zarządzania projektem. Pełnił funkcję Dyrektora Biura Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a następnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Od 2021 roku Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy

Wieloletni działacz na rzecz samorządu lokalnego, zaangażowany w liczne akcje społeczne. W wieku 25 lat został wybrany na Radnego Powiatu Oławskiego.