Marek Kuszyński

Urodzony 3 lutego 1978 roku. Od dzieciństwa związany z Kujawami. W 2002 roku ukończył Ochronę Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowo ukończył również na UMK dwa kierunki studiów podyplomowych – administrację publiczną oraz gospodarowanie nieruchomościami. W latach 2014-2018 radny Rady Miejskiej Ciechocinka, gdzie pracował w trzech komisjach stałych a w Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego pełnił funkcję przewodniczącego. Na początku swojej drogi zawodowej pracował w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, następnie w Biurze Obrotu Nieruchomościami w Ciechocinku.

Obecnie pracuje w Uzdrowisku Ciechocinek S.A. jako inspektor w biurze administracji.