Jedynka na liście BS w okręgu nr 14

Małgorzata Gromala

Samorządowiec z 17-letnim stażem. W latach 2006-2010 zastępca Wójta Gminy Raba Wyżna; 2010-2018 Wójt Gminy Podegrodzie, od 2018 roku Zastępca Burmistrza Rabki-
Zdroju.

nr 2 na liście BS w okręgu nr 14

Tomasz Rajca

Samorządowiec, od 2018 r. radny powiatu i członek zarządu powiatu nowotarskiego, emerytowany oficer policji.

nr 3 na liście BS w okręgu nr 14

Bogusława Stępień

Rodowita góralka. Aktywna społecznie mama trójki dzieci łącząca karierę zawodową z życiem rodzinnym, przedsiębiorczyni.
Ekspert w Komisjach Oceny Projektów infrastrukturalnych i
społecznych.
Ekspert w pozyskiwaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektami.

nr 4 na liście BS w okręgu nr 14

Anna Mółka

Naczelna Położna Szpitala Medikor w Nowym Sączu, społecznik. Posiada dyplom MBA w Ochronie Zdrowia.
Pracuje w zawodzie położnej od 30 lat a o tym, że będzie pielęgniarką wiedziała już od dziecka. Uważa, że najważniejsza w tym zawodzie jest empatia.
Podkreśla, że zawsze trzeba być najpierw człowiekiem.

nr 5 na liście BS w okręgu nr 14

Iwona Budziak

Przedsiębiorca, firmę prowadzi od 1998 zatrudniając kilkadziesiąt osób. Jej pasją i potrzebą płynącą prosto z serca jest chęć pomagania innym. Od 15 lat prowadzi fundację „Róża”, która pomaga dzieciom z ubogich rodzin z domu dziecka oraz seniorom. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Wigilii Gorlickiej. Z tej okazji jej fundacja przygotowuje ponad 1 tys. posiłków, 270 paczek dla potrzebujących dzieci i seniorów oraz paczki Mikołajowe na oddział dziecięcy Specjalistycznego Szpitala w Gorlicach. Za swoją działalność społeczną została odznaczona wieloma nagrodami.
Społecznik z potrzeby serca, uwielbia kontakt z ludźmi oraz bezinteresowne niesienie pomocy.

nr 6 na liście BS w okręgu nr 14

Paweł Talar

Limanowianin z urodzenia, mieszkaniec Szczawy. Mąż, ojciec dwójki dzieci. Geny samorządowca odziedziczył po dziadku Macieju, który po II wojnie światowej był Wójtem Gminy Łącko. Radny powiatu limanowskiego kadencji 2006-2014. Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie, wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, prezes Klubu Sportowego „Szczawa” i zarazem grającym trenerem I klasy sekcji tenisa stołowego, trenuje Aikido. Jest instruktorem piłki nożnej, szachów, narciarstwa. Wiceprezes Polskiej Federacji Sepak Takraw, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Krakowie, a także Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w
Krakowie, egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Właściciel rodzinnej firmy Centrum Ubezpieczeń & quot;Talar" FPHU „Talar” Alicja Talar, która dodatkowo rozwija m.in. usługi BHP.

nr 7 na liście BS w okręgu nr 14

Piotr Męderak

Mąż i ojciec dwóch synów. Od urodzenia nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej. Wszechstronny, pracuje w zawodach: nauczyciel, aktor, reżyser, specjalista ds. finansów, rachunkowości, kadr i płac, główny księgowy. Obecnie dyrektor Teatru Plejada, prezes zarządu Fundacji Sztuki Teatralnej
i Filmowej Plejada.
Radny Powiatu Nowotarskiego, były członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie
organizacji produkcji filmowych i telewizyjnych (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Studia podyplomowe: Finanse i Rachunkowość (WSNS Lublin), Zarządzanie BHP (WSNS Lublin), Informatyka (AGH Kraków), pedagogiczne (AGH Kraków). Absolwent Szkoły Aktorskiej (Krakowskie Szkoły Artystyczne), Studium Dziennikarskiego (AP Kraków). Ukończył kurs zarządzania oświatą w Krakowie. Inicjator i współorganizator Orawskiego Festiwalu Piosenki Religijnej na Orawie Stabat Mater oraz I Orawskiej Drużyny Starszoharcerskiej Wierchy. Były zastępca komendanta Hufca ZHP w Jordanowie, założyciel Fundacji Szkoła z Kulturą, która działa przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w
Jabłonce.

nr 8 na liście BS w okręgu nr 14

Tadeusz Kantor

57 lat – żonaty, dwójka dzieci.
Wykładowca na Wyższej Uczelni Technicznej. Egzaminator OKE oraz nauczyciel z zawodu. Od 1988 –1997 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Elektryczno –Mechanicznych w
Nowym Sączu, od roku 1997 pracuje jako nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu. Były prezes klubu rugby „Biało-Czarni” Nowy Sącz. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – zrządzanie oświatą – menedżer oświaty.

nr 9 na liście BS w okręgu nr 14

Sylwia Senio-Haas

Prywatnie mama czwórki dzieci. A zawodowo księgowa z ponad 20 letnim stażem w obszarze rachunkowości spółek jak również małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw oraz zarządzania ludźmi z Certyfikatem Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki z o. o. Kancelaria Podatkowa SSH, główny księgowy jednej z największych firm w powiecie nowotarskim. Magister zarządzania i marketingu o specjalności rachunkowość i podatków, ukończone studia podyplomowe: na wydziale pedagogicznym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, nadające uprawnienia pedagogiczne; Executive Master of Business Administration (MBA) w Głównej Szkole Menadżerskiej Collegium Humanum; zarządzanie w agrobiznesie w Głównej Szkole Menadżerskiej Collegium Humanum.

nr 10 na liście BS w okręgu nr 14

Grzegorz Tomasik

nr 11 na liście BS w okręgu nr 14

Grzegorz Dziadoń

55 lat, mieszkaniec limanowszczyzny – Zamieść, Gmina Tymbark.

Absolwent AWF Kraków. Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wieloletni wychowawca klas mundurowych o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku. Były zawodnik i trener piłki nożnej wielu klubów Powiatu Limanowskiego.

Radny Powiatowy w latach 2010-2014. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w latach 2017-2022.

nr 12 na liście BS w okręgu nr 14

Bolesław Bara

Mąż, ojciec dwójki synów. Człowiek kultury – człowiek orkiestra. Absolwent Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.
Dyplomowany nauczyciel i choreograf tańca (Imperial Society of Teachers of Dancing w Londynie), społecznik, wolontariusz, pasjonat szeroko rozumianej kultury i sportu wierny hasłu: „Zawsze Razem”. Od dawna związany z kulturą powiatu nowotarskiego.

_autotone

nr 13 na liście BS w okręgu nr 14

Iwona Orzechowska

20 letni staż zawodowy na stanowiskach: kierownik powiatowy, kierownik projektów, doradca biznesowy, szkoleniowiec i wykładowca. Przedsiębiorca, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, członek Komisji Rewizyjnych oraz kilku organizacji NGO. W uznaniu zasług za działalność społeczną odznaczona złotą odznaką Polskiego Związku Narciarskiego oraz „orderem uśmiechu”. Licencjat z finansów i bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  w Krakowie, magisterka z finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych Szkoła w Brzegu na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja wczesnoszkolna; Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu na kierunkach zarządzanie oraz aspekty prawa.

nr 14 na liście BS w okręgu nr 14

Andrzej Sromek

54 lata, urodzony w Nowym Sączu. Żonaty, dwie córki i syn. Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego w kopalni Jaworzno, górnik w kopalniach polskich, czeskich i hiszpańskich. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę ukończył studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra ekonomii. Społecznik, kolejny raz wybrany sołtysem sołectwa Zawadka w gminie Łososina Dolna.

nr 15 na liście BS w okręgu nr 14

Marek Leśniak

Urodzony w Dobrej koło Limanowej. Żona Katarzyna Leśniak lekarz pediatra w Limanowej. Córka Dorota lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii w Krakowie. Absolwent AWF Katowice na kierunku rehabilitacja ruchowa, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia. Doświadczenie zawodowe w Berlinie oraz w Norwegii. Od 2019 r. przedsiębiorca, właściciel firmy zajmującej się kompleksowym wykańczaniem wnętrz.

nr 16 na liście BS w okręgu nr 14

Martyna Bachleda-Księdzularz

Absolwentka Zespołu Szkół Hotelarsko- Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Pasjonatka podróży, górskich wycieczek oraz aktywnego spędzania czasu. Interesuję się dietetyką i zdrowym trybem życia oraz kosmetologią.

nr 17 na liście BS w okręgu nr 14

Dominika Szwab

Mężatka, mama trójki wspaniałych dzieci. Całe życie związana z folklorem, podrzemująca tradycję góralską przez ubiór, taniec i śpiew. Zawodowo menadżer w podmiotach leczniczych – szpitale w Zakopanem, Nowym Targu obecnie w Rabce-Zdroju. Specjalista od rozliczeń procedur medycznych i zarządzania zespołami ludzkimi. Zawsze mocno i profesjonalnie zaangażowana w pracę. Kocha górskie wędrówki, zwierzęta i podróże.

nr 18 na liście BS w okręgu nr 14

Janina Bawełkiewicz

Z wykształcenia mgr. historii. Całe życie zawodowe związana z oświatą. Nauczyciel i wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Olszance. Społecznik, samorządowiec, w latach 2014-2018 radna Rady Miejskiej Starego Sącza, od 2018 roku sołtys sołectwa Mostki w gminie Stary Sącz. Współzałożycielka i prezes „Stowarzyszenia Mostki Razem” Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i życiu społeczności lokalnej czego efektem jest wydanie książek „ Historia Mostek” oraz „ Historia sołectwa Mostki i jego mieszkańców”.

nr 19 na liście BS w okręgu nr 14

Alicja Wacławik

Pielęgniarka, mieszkanka Mszany Dolnej. Specjalizacja z opieki długoterminowej. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Miejskiego Rabce Zdroju, przewodniczącą Zespołu do spraw Etyki. Pielęgniarka Roku 2022 w finale ogólnopolskim plebiscytu medycznego Hipokrates. Wierna życiowemu motto – „stań się powodem, dla którego ktoś uwierzy w dobroć”.

nr 20 na liście BS w okręgu nr 14

Małgorzata Kulawiak

Mieszkanka Orawy, absolwentka stosunków międzynarodowych Wydziału  Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie. Od zawsze związana z kulturą, obecnie dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Przedsiębiorca w branży turystycznej. Społecznik, zaangażowana w działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”