Ł. Zakrzewski: Rozbudowa struktur BS w woj. warmińsko-mazurskim [wywiad BS]

Regionalni liderzy BS – zapraszam na cykl wywiadów z przedstawicielami Bezpartyjnych Samorządowców w terenie, regionalnymi liderami. Łukasz Zakrzewski – okręg wyborczy nr 35 – Olsztyn.

Redakcja: Został Pan Koordynatorem struktur BS w okręgu wyborczym nr 35 do Sejmu RP w woj. warmińsko-mazurskim. Proszę najpierw przedstawić swoją osobę w kilku zdaniach (wykształcenie, doświadczenie zawodowe/samorządowe, aktywność społeczna i inne ważne kwestie).

Łukasz Zakrzewski: Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskałem tytuł Magistra Politologii oraz Magistra Inżyniera Budownictwa. Jestem radnym Rady Miejskiej w Giżycku od 2014 roku do teraz. Startowałem do Sejmu RP z list Kukiz’15 w 2015r. Do 2019 roku byłem członkiem struktur Ruchu Kukiza. W 2019 roku zaangażowałem się w komitet wyborczy Polska Fair Play którego liderem był Robert Gwiazdowski i który startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku zaangażowałem się również w wybory do Sejmu RP z ramienia komitetu wyborczy Koalicja Bezpartyjni i Samorządowych. W 2020r. współpracowałem z komitetem wyborczym kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno.

Redakcja: Teraz proszę scharakteryzować swoje województwo. Czym się wyróżnia na tle innych? Jakie są jego mocne i słabe strony?

Łukasz Zakrzewski: Województwo warmińsko-mazurskie jest obok podlaskiego województwem o najniższym stopniu zaludnienia w Polsce. Naprawdę czuć tu przestrzeń do spokojnego życia. Uroku dodają piękne jeziora które co roku odwiedza rzesza turystów spragnionych kontaktu z naturą. Piękna natura nieskalana większym przemysłem odbija się w stanie gospodarki województwa, której poziom niestety odbiega od większości innych województw w Polsce. Wymaga to specyficznego i indywidualnego podejścia do tematu polityki regionalnej z poszanowaniem wartości tej natury, której brak w innych województwach w Polsce.

Redakcja: Dlaczego podjął się Pan roli Koordynatora BS w okręgu wyborczym nr 35 do Sejmu RP w woj. warmińsko-mazurskim? Co może Pan wnieść do organizacji?

Łukasz Zakrzewski: Przyczyny podjęcia się roli koordynatora BS są takie same jak przyczyny mojego zaangażowania w działalność polityczną w ogóle. Nie widzę w obecnym Sejmie RP ani nawet w swoim najbliższym regionie, polityków właściwie mnie reprezentujących. Stąd moja decyzja o zaprzestaniu korzystania tylko z czynnego prawa wyborczego, i rozpoczęcie korzystania również z biernego prawa wyborczego jakim jest możliwość kandydowania do różnych organów władzy.

Współpracuje z osobami że środowiska Bezpartyjnych Samorządowców od czasu kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza, gdyż imponuje mi poziom organizacji i kultury politycznej tego środowiska. Jest to dla mnie obecnie najsilniejsza organizacja polityczna w Polsce pozbawiona negatywnych cech środowisk partyjnych.

Rozwój Polski nie może polegać na podziale środków finansowych według obecnego poziomu gospodarczego, który determinuje pogłębianie się podziału Polski na Polskę A i Polskę B. Dlatego za swój główny cel pracy w tej organizacji obrałem przypominanie że właśnie z powodu niższego poziomu gospodarczego mojego regionowi należy się mu znacznie większa uwaga niż dotychczas.

Redakcja: Zatem wciąż trwają poszukiwania Koordynatora BS w okręgu wyborczym nr 34 do Sejmu RP w woj. warmińsko-mazurskim? Czy łatwo znaleźć taką osobę?

Łukasz Zakrzewski: Koordynator BS w okręgu wyborczym nr 34 do Sejmu RP powinien się charakteryzować wiarygodnością, pracowitością i prawdziwym zaangażowaniem na rzecz swojego regionu. Będziemy z determinacją szukać osoby z takimi cechami by i ten region miał godnego przedstawiciela w naszej organizacji.

Redakcja:  Jakie działania będą podejmowane wkrótce przez strukturę BS woj. warmińsko-mazurskim, którą Pan kieruje, aby zainteresować mieszkańców działalnością BS i zachęcić ich do współpracy w formie pośredniej lub bezpośredniej?

Łukasz Zakrzewski: Wspólnie z przyszłym koordynatorem z okręgu nr 34 do Sejmu RP za pomocą wszystkich dostępnych środków będziemy promować i informować o misji i celach Bezpartyjnych Samorządowców wśród mieszkańców regionu oraz w aktywnych środowiskach politycznych – w pierwszej kolejności wśród czynnych samorządowców. Będziemy im przede wszystkim proponować współpracę w zakresie kandydowania z naszych list i kontrolowanie przebiegu wyborów jako członkowie komisji obwodowych.

Redakcja: Jakie są cele krótkoterminowe i długoterminowe Pana jako lidera regionalnego?

Łukasz Zakrzewski:  Cele krótkoterminowe – Skuteczne zarejestrowanie list kandydatów w wyborach parlamentarnych w roku 2023 i samorządowych w roku 2024. Cele długoterminowe: Stworzenie struktur organizacji w każdym powiecie i zawiązanie koalicji rządzącej w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskim, by w sposób skuteczny móc realizować misję Bezpartyjnych Samorządowców.

Redakcja:  Ostatnie sondaże ogólnopolskie opublikowane w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej oraz na portalu onet.pl pokazują dynamiczny wzrost notowań dla Bezpartyjnych Samorządowców. Z czego to wynika i dlaczego według Pana warto przystąpić do Bezpartyjnych Samorządowców?

Łukasz Zakrzewski: Pomału widać że obywatele Polski są zmęczeni konfliktem polsko-polskim i szukają nowych środowisk politycznych mogących ich godnie i właściwie reprezentować. Warto z nami współpracować gdyż oferujemy zupełnie inne spojrzenie na sposób dystrybucji środków publicznych. Jesteśmy zainteresowani przekazywaniem środków finansowych na jak najniższy poziom władzy czyli do gmin, gdzie obywatele najlepiej kontrolują i rozliczają swoich przedstawicieli ze sposobu ich wydawania.

Redakcja: Czy Gazeta Samorządność, która jest przygotowywana przez działaczy i sympatyków MWS i BS  jest potrzebna? Jeśli tak to dlaczego? Który tekst (artykuł/wywiad) z ostatniego numeru  gazety (wydanie listopadowe) zapamiętał Pan najbardziej? Również Pan pisał we wcześniejszych numerach do gazety Samorządność.

Łukasz Zakrzewski: Wydawanie „Gazety Samorządność” jest absolutnie konieczne i niezbędne. Warte szczególnego docenienia jest otwartość redakcji na możliwość zaprezentowania przez członków środowiska Bezpartyjnych Samorządowców swoich poglądów i wizji rozwoju swoich „małych ojczyzn” jak i całego kraju.

Najbardziej w pamięci utkwił mi artykuł „Propozycje programowe MWS w zakresie bezpieczeństwa zaprezentowane na Konwencji 8.10.2022 r. w Warszawie” z uwagi na bardzo merytoryczną zawartość i poruszenie konkretnych samorządowych spraw takich jak: sens i wizja funkcjonowania straży gminnej, powołanie do życia sędziów pokoju, chaos reklamowy w gminach, zagrożenia wynikające z prywatyzacji gospodarki komunalnej, w tym usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Redakcja: Jak będzie wyglądać dystrybucja Gazety Samorządność na Pana terenie żeby jak największa liczba mieszkańców mogła się z nią zapoznać?

Łukasz Zakrzewski: Oczywiste jest, że to sprawnej dystrybucji Gazety Samorządność są potrzebne ręce do pracy, dlatego rozwój dystrybucji Gazety Samorządowej będzie ściśle związana z rozwojem struktur i zwolenników BS w regionie.

Redakcja: W jaki sposób osoby chętne do działania z woj. warmińsko-mazurskiego mogą się z Panem skontaktować?

Łukasz Zakrzewski: Zapraszam serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu: 690 008 503 oraz adresem e-mail: radnyzakrzewski@gmail.com.

Bez większego problemu można również nawiązać ze mną kontakt, przez mój oficjalny profil społecznościowy: https://www.facebook.com/radnyzakrzewski/

Redakcja: Dziękuję za rozmowę. Życzę wielu sukcesów w działalności regionalnej i efektywnej rozbudowy struktury BS w woj. warmińsko-mazurskim.

Łukasz Zakrzewski: Serdecznie dziękuję!

Podobne wpisy