Konferencja on-line – do czego są potrzebni Bezpartyjni Samorządowcy w polityce?

Zbliża się pierwsza konferencja organizowana przez Federację Bezpartyjnych i Samorządowców pt. ” Do czego są potrzebni Bezpartyjni Samorządowcy w polityce?“ Integracja środowisk samorządowych w skali całego kraju trwa od kilku lat. Po udanej kampanii samorządowej w 2018 roku Bezpartyjni i Samorządowcy założyli w grudniu zeszłego roku Federację i po okresie organizacji rozpoczynają pracę, która ma na celu organizację ogólnopolskiego komitetu wyborczego, który ma wystartować w wyborach w 2023 roku. Konferencja, która odbędzie się w czwartek 4 marca o godzinie 13.00, będzie pierwszą z szeregu zaplanowanych w tym roku. Bezpartyjni chcą się przedstawić innym samorządowcom i przekonać ich, że warto rozpocząć współpracę.

Konferencja będzie zorganizowana on-line. Wszystkich chętnych zapraszamy na specjalnie przygotowaną do tego celu stronę FB https://www.facebook.com/events/1702528816592046/
Wszyscy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w dyskusji.

Dyskusję poprowadzi pan Patryk Hałaczkiewicz koordynator krajowy Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców.

Podczas konferencji Federację Bezpartyjnych i Samorządowców będą reprezentować doświadczeni samorządowcy i eksperci:

Robert Raczyński, Prezydent Lubina. Przewodniczący Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców

Dolny Śląsk

Od 1998 do 2002 sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. Od 2002 do dzisiaj pełni urząd prezydenta Lubina. W 2014 został liderem nowo powołanego ruchu Bezpartyjnych Samorządowców na Dolnym Śląsku. Ten ruch skupiający niezależnych samorządowców zdobył w ostatnich wyborach zdobył 6 mandatów w sejmiku wojewódzkim i stał się kluczowym ugrupowaniem w regionie. Obecnie Bezpartyjni na Dolnym Śląsku sprawują władzą w sejmiku rekomendując na stanowisko Marszałka Województwa i dwóch członków zarządu.
———————————————————————–

Cezary Przybylski, Marszałek województwa dolnośląskiego

Dolny Śląsk

W latach 90. rozpoczął działalność w lokalnym samorządzie, zostając członkiem zarządu gminy Warta Bolesławiecka. W latach 1994–1998 był także delegatem do sejmiku samorządowego województwa legnickiego Po reaktywacji powiatów w 1998 został wybrany do rady powiatu bolesławieckiego, obejmując stanowisko wicestarosty. Do 2001 sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich. W 2002 ponownie wybrano go do rady powiatu. W latach 2006 2014 został starostą bolesławieckim, a także przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
13 lutego 2014 sejmik dolnośląski powołał go na stanowisko marszałka województwa. W wyborach w 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku dolnośląskiego, a 15 grudnia po raz drugi został marszałkiem dolnośląskim. W 2018 utrzymał mandat radnego wojewódzkiego z listy Bezpartyjnych Samorządowców, a także został po raz trzeci marszałkiem województwa.
———————————————————————–
Małgorzata Grzywa, Ekonomista, samorządowiec, przedsiębiorca

Małopolska

Przez 7 lat była prezesem zarządu Firmy Doradztwo Samorządowe i Gospodarcze. Autorka licznych strategii rozwoju oraz programów rewitalizacji polskich gmin i miast, w tym projektów infrastrukturalnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych. Uczestniczka sympozjów i konferencji zagranicznych w ramach OECD Międzynarodowej Organizacji Współpracy i Rozwoju. W latach 2010 – 2014 pełniła funkcje Wójta Gminy Oświęcim.

———————————————————————–
Marek Woch, Sekretarz Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy

Lublin

Dr nauk prawnych. Wykładowca, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia. Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 2019-2020. Pełnomocnik Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej w latach 2016-2019. Biegły Sądowy z zakresu zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Prezes Zarządu lubelskiego Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji. Członek Zarządu Federacji Bezpartyjni Samorządowcy.
———————————————————————–

Grzegorz Wysocki, Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Mazowsze
Przedsiębiorca, wydawca i samorządowiec. Przez ponad 30 lat był redaktorem naczelnym najstarszej gazety lokalnej w Warszawie – „Informatora Ochoty i Włoch”. Jest redaktorem naczelnym portalu Warszawa i Okolice. W latach 1993 – 2000 był sekretarzem Gminy Warszawa Ochota oraz zastępcą dyrektora Dzielnicy Ochota. w 2000 roku pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Wojewody. Od 1998 do 2002 sprawował mandat radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Jest założycielem ugrupowania lokalnego – Ochocka Wspólnota Samorządowa. W latach 2014 2014 był Zastępcą Burmistrza dzielnicy Ochota. Jest Wiceprezesem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz przewodniczącym oddziału warszawskiego MWS

———————————————————————–

Janusz Krakowian, Nauczyciel, przedsiębiorca i samorządowiec

Śląsk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
Nauczyciel, przedsiębiorca i samorządowiec. Radny Gminy Poczesna, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Powiatu Częstochowskiego. Przez dwie kadencje wicestarosta Powiatu Częstochowskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy powstała z połączenia stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowców na Dolnym Śląsku z innymi bezpartyjnymi organizacjami, m.in. Mazowiecką Wspólnotą Samorządową, Centrum Społecznej Demokracji z Lublina, Podkarpacką Wspólnotą Samorządową i stowarzyszeniami Bezpartyjnych Samorządowców w województwie śląskim.

Więcej:
https://bezpartyjnisamorzadowcy.pl
https://www.facebook.com/bezpartyjnisamorzadowcy

Podobne wpisy