K. Pazio: Praca w samorządzie nie może mieć barw politycznych

„Praca w samorządzie nie może mieć barw politycznych”

Miło nam przedstawić naszym czytelnikom panią Katarzynę Pazio – wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Wołominie. Społecznika i samorządowca z krwi i kości. Z natury optymistkę, która lubi ludzi i zawsze, nawet w najbardziej trudnych sytuacjach, widzi szansę, na lepsze jutro.

Pani Katarzyna Pazio od urodzenia mieszka w Duczkach, w gminie Wołomin. Prywatnie jest mamą trzech córek oraz żoną zmarłego kilka miesięcy temu pana Rafała Pazio – wieloletniego przewodniczącego wołomińskiego koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Mimo, że życie ostatnio ją bardzo mocno doświadczyło, pani Katarzyna widzi sens w tym, co dotyka człowieka i nie rezygnuje ze swojej aktywności społecznej.

Pani Kasia od wielu lat związana jest z samorządem. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, ale ukończyła również studnia podyplomowe na UW z zakresu Public Relations, gdzie uzyskała dyplom: specjalisty PR, a w ubiegłym roku obroniła kolejną pracę dyplomową z zakresu Innowacyjnego Zarządzania Gminą. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętą promocją i kulturą. Od 21 lat pracuje w samorządzie, 16 lat na stanowisku kierowniczym, a w tej kadencji została również radną miejską w gminie Wołomin. Od kilku lat pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Duczkach. Lubi to, co robi, ale podkreśla, że najważniejsi są dla niej ludzie, a nie stanowiska czy funkcje.

Odkąd sięgam pamięcią, zawsze lubiłam pracować z ludźmi i dla ludzi – mówi pani Katarzyna Pazio. – Dlatego zaangażowałam się z radością w działalność na rzecz szkoły, do której chodziły i chodzą moje dzieci, a także – wspólnie z moim śp. Mężem Rafalem – w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zawsze miałam szczęście do ludzi, których spotykałam na swojej drodze i z którymi pracowałam oraz pracuję przy różnych projektach. Bez nich, ich kompetencji, zaangażowania i dobrego serca, żadne przedsięwzięcie nie miałoby znaczenia. Pełna radość z osiągniętego celu jest wtedy, kiedy do realizacji danego zadania uda się zachęcić i przekonać, jak najwięcej osób. Dla mnie, zarówno w życiu, jak i w pracy najważniejszy jest drugi człowiek, współpraca i wzajemny szacunek.
   
Pani Katarzyna  Pazio zauważa, że praca społeczna i samorządowa nie jest łatwa.

W dzisiejszych czasach, mówiąc bardzo delikatnie, wiecznie jesteśmy z czegoś niezadowoleni. Dużo łatwiej przychodzi nam krytyka, niż merytoryczna rozmowa. Niektórym osobom łatwiej jest usiąść przed komputerem i pod fikcyjnym kontem obrażać ludzi na forach internetowych niż spotkać się i wspólnie poszukać rozwiązań. Samorządy w Polsce przeżywają trudny czas. Mniejsze dochody budżetowe i szybki wzrost cen powodują, że pieniędzy ledwo starcza na realizację podstawowych zadań: oświatę, opiekę społeczną, bezpieczeństwo, itp. Nie mówiąc już o inwestycjach, które bardzo często są długo wyczekiwane przez Mieszkańców i bardzo potrzebne.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie widzi jednak szanse dla samorządów.
Mam głębokie przekonanie, że samorząd jest w stanie przetrwać każdy trudny czas, ale tylko wówczas, kiedy wszyscy radni – jako przedstawiciele Mieszkańców – bez względu na odmienne poglądy polityczne, czy przynależność partyjną, będą szukać wzajemnego porozumienia i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Dla mnie praca w samorządzie, a także współpraca z ludźmi – nie może mieć barw politycznych. Wszystkim nam powinien przyświecać jeden cel – służba ludziom, która prowadzi do szeroko pojętego rozwoju naszych lokalnych społeczności – mówi pani Kasia.


Takie podejście do samorządu i współpracy z innymi sprawiło i sprawia, że pani Katarzyna Pazio nie dzieli ludzi na ludzi prawicy i lewicy. Podkreśla, że wśród przyjaciół i dobrych znajomych ma również tych, którzy różnią się od niej światopoglądowo i sympatyzują bądź należą do różnych partii politycznych.

Życzymy pani Katarzynie Pazio, aby realizowane zadania przynosiły jej dużo satysfakcji i nie zmieniły właściwego podejścia do samorządu i samorządności.

Podobne wpisy