I Lubelski Kongres Samorządowy „Samorząd. Teraźniejszość – przyszłość” PROGRAM

7 października o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Dworskiej 4 w Hannie rozpocznie się I Lubelski Kongres Samorządowy “Samorząd. Teraźniejszość – przyszłość”, na który zaprasza Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

Program wydarzenia:

10:30-11:00 – rejestracja
11:00-11:05 – otwarcie Kongresu
11:05-12:00 – wystąpienia, powitanie
Grażyna Kowalik – wójt gminy Hanna
Robert Raczyński – prezydent miasta Lubin
Krzysztof Maj – członek zarządu Województwa Dolnośląskiego
Dariusz Langa – radny do Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Rafał Kowalik – radny Rady Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Agniszka Ścigaj – poseł na Sejm RP, minister – członek Rady Ministrów
Konrad Rytel – prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, radny Sejmiku Mazowieckiego
Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza Ochota m.st. Warszawy
Piotr Dragan – wójt gminy Wisznice, w-ce przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
Paweł Tanajno – przedsiębiorca, kandydat na Prezydenta RP w 2015 r., 2020 r.
Marek Woch – sekretarz Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”

12:00-12:40 „Jednostki Samorządu Terytorialnego w strukturze organizacyjnej państwa polskiego”
Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy Terespol, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
Robert Raczyński – prezydent miasta Lubin
Krzysztof Maj – członek zarządu Województwa Dolnośląskiego
Piotr Dragan – wójt gminy Wisznice, w-ce przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
Konrad Rytel – prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Radny Sejmiku Mazowieckiego
Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza Ochota m.st. Warszawy

12:40-13:10 „Oświata – propozycja zmian w Polsce na przykładzie Gminy Hanna”
Grażyna Kowalik – wójt gminy Hanna
Alina Kozińska-Bałdyga – prezes zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

13:10-13:40 „Rolnik, jako mikro, mały i średni przedsiębiorca”
Andrzej Romańczuk – starosta włodawski
Gustaw Jędrejek – prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

13:30-13:50 „Zdrowie, Sport, Polityka Społeczna”
Marek Woch – sekretarz Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”
13:50-14:10 przerwa kawowa

14:10-14:50 „Ochrona Środowiska, Bogacto Przyrody, Zbiornik retencyjny w Hannie, Rzeka Bug, Hanneński Ptasi Raj”
Jarosław Krogulec – główny specjalista ds. ochrony przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Grażyna Kowalik – wójt gminy Hanna
Radosław Gajda – prokurent „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o., b. Przewodniczący Rady Miasta Zgierz, b. radny Sejmiku woj. łódzkiego

14:50-15:30 „Cudze chwalicie swego nie znacie – dlaczego Hanna?”
Alicja Kruszewicz – mieszkanka gminy Hanna
Monika Wieczorek – mieszkanka gminy Hanna
Andrzej Czaplicki – mieszkaniec gminy Hanna
15:30-16:30 obiad
16:30 zwiedzanie Centrum Religijno-Zabytkowego w Hannie, Rynek 5A

Podobne wpisy