I Lubelski Kongres Samorządowy pt. SAMORZĄD. TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 7 października 2022 r. (piątek – godz. 10.30-11.00 rejestracja) w gminie Hanna (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, ul. Dworska 4), powiat włodawski, woj. lubelskie. we współpracy z Panią Grażyną Kowalik – Wójt Gminy Hanna; Panem Cezarym Przybylskim – Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego; Panem Robertem Raczyńskim – Prezydentem Miasta Lubin; Panem Konradem Rytlem – Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezesem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej; Panem Tomaszem Możejko – Prezesem Lubuskiego Forum Samorządowego; zostanie zorganizowany I Lubelski Kongres Samorządowy
pt. SAMORZĄD. TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ
pod patronatem Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

W trakcie Kongresu zostaną poruszone zagadnienia: Zdrowie, Sport, Polityka Społeczna; Oświata – propozycja zmian w Polsce; Rolnik, jako mikro, mały i średni przedsiębiorca; Jednostki Samorządu Terytorialnego w strukturze organizacyjnej państwa polskiego; Ochrona Środowiska – Bogactwo Przyrody; Cudze chwalicie, Swego nie znacie – dlaczego Hanna?

Link do rejestracji https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffEp7xQoSHZAvcX_Y4iH7tWXql2QtvvDgaYK73-xzXE1sKqQ/viewform?fbclid=IwAR1I8ZGKtzQkj1M4z_2gTEy8HQHk8jrBpVmYAjUgThPUXS9q4IDJ_VuLPc0

Kontakt

Sekretarz Zarządu
Ogólnopolskiej Federacji
„Bezpartyjni i Samorządowcy”

dr n. pr. Marek Woch
m.woch4@wp.pl
tel. 797 844 172 

Podobne wpisy