Grzegorz Wysocki ponownie burmistrzem na Ochocie

Na sesji piątkowej wybrano nie tylko nowego burmistrza dzielnicy, ale również jego zastępcę. O ile osoba burmistrza Sławomira Umińskiego nie jest szeroko znana o tyle jego zastępczyni to osoby od lat działa w ochockim samorządzie. Szczególnie cieszy, że zastępcą burmistrza została pani Dorota Stegienka, która swoją wręcz heroiczną pracą zaskarbiła sobie sympatię wielu mieszkańców i urzędników.
Na dzisiejszej sesji jako drugiego zastępcę wybrano wiceprzewodniczącego MWS pana Grzegorza Wysockiego. Jak obiecuje nie zwalnia pracy na rzecz Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców.
Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi powrotu na jego ukochana Ochotę.

Grzegorz Wysocki
57 lat. Żonaty. Dwóch synów. Wykształcenie wyższe – administracja publiczna. Przez ponad 30 lat jest redaktorem naczelnym „Informatora Ochoty i Włoch”

Z samorządem Ochoty związany od początku jego istnienia. W latach 1993 – 1994 był Sekretarzem Gminy Ochota. W latach 1994 – 1997 kierownikiem działu reklamy w Ośrodku Kultury Ochoty. W latach 1998 – 2000 był szefem gabinetu Wojewody Warszawskiego. W latach 2000- 2001 zastępca dyrektora Dzielnicy Ochota. W latach 1999 – 2003 był radnym Sejmiku Mazowieckiego. W latach 2014 – 2018 był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ochota.

W 2000 roku był jednym z inicjatorów budowy parku przy Dworcu Zachodnim, który po latach zabiegów stał się faktem. Razem z kupcami i mieszkańcami dzielnicy doprowadził do budowy Zieleniaka. Jest twórcą pracowni ceramicznej „Angoba”.

Jest wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i założycielem Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych Samorządowców.

Był również zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych, za co został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Podobne wpisy