Grzegorz Wysocki

Ukończył studia na kierunku Administracja Publiczna. Przez ponad 30 lat był redaktorem naczelnym Informatora Ochoty i Włoch, najstarszej gazety lokalnej w Warszawie.

Z samorządem Ochoty związany  od początku jego istnienia. W latach 1993 – 1994 był Sekretarzem Gminy Ochota, w latach 1998 – 2000 był szefem gabinetu Wojewody Warszawskiego, w latach 2000 – 2001 był zastępcą dyrektora dzielnicy Ochota, w latach 1999 – 2003 był radnym Sejmiku Mazowieckiego i wreszcie w poprzedniej kadencji samorządu 2014 – 2018 z-cą burmistrza dzielnicy Ochota. Ponownie wybrany na to stanowisko w kwietniu 2021 r. Jest wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i założycielem Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych Samorządowców. Działacz opozycyjny w latach 80-tych, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odznaczony również Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Żonaty, ma dwóch synów.