Dolny Śląsk wspiera Ukrainę

Od tygodnia wszyscy żyjemy wydarzeniami w Ukrainie i tragedią ludzi, którzy muszą uciekać przed wojną. Schronienia szukają również na Dolnym Śląsku. Samorząd Województwa Dolnośląskiego dokłada wszelkich starań, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy.

1. marca z Legnicy wyjechał specjalny Pociąg Humanitarny Kolei Dolnośląskich, który na swój pokład zabrał z Przemyśla ponad 430 osób – matki z dziećmi, młodzież oraz osoby starsze. W akcję osobiście włączył się m.in. Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wysłanie takiego Pociągu Humanitarnego to wbrew pozorom bardzo skomplikowane logistycznie działanie, które wymagało koordynacji wielu aspektów i ścisłej współpracy z rządem oraz PKP PLK. Nie wykluczamy kontynuowania tych działań i wysyłanie kolejnych składów na granicę.

To nie jedyne działanie, jakie podjęte zostało przez Zarząd Województwa z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele oraz Zarząd Kolei Dolnośląskich. Obywatele Ukrainy – również ci, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku od dłuższego czasu – mają możliwość darmowego przejazdu Kolejami Dolnośląskimi po regionie. Z tzw. biletu zerowego skorzystało już ponad tysiąc osób.

Niezwykle ważne jest wsparcie materialne i finansowe. Radni sejmiku województwa podjęli uchwałę, zgodnie z którą 2,5 mln zł przeznaczone zostanie na pomoc uchodźcom i Ukrainie. Za kwotę 1,5 mln zł zakupiony zostanie sprzęt medyczny, który trafi do Ukrainy, natomiast 1 mln zł został zabezpieczony na kolejne działania pomocowe. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił również zbiórkę najważniejszych artykułów – m.in. artykułów higienicznych, koców, karimat, palników czy opatrunków. W zbiórkę może włączyć się każdy mieszkaniec Wrocławia czy Dolnego Śląska. Lista zbieranych artykułów odpowiada najpilniejszym potrzebom i jest na bieżąco aktualizowana w porozumieniu z Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu oraz partnerami prowadzącymi akcje pomocowe.

Dolny Śląsk to region niezwykle otwarty na współpracę z wieloma regionami partnerskimi rozsianymi po całym świecie. Jednak nie akceptujemy agresji i barbarzyństwa, które charakteryzują atak Rosji na Ukrainę. Dlatego też radni sejmiku województwa jednogłośnie opowiedzieli się za zerwaniem współpracy z Obwodem Leningradzkim w Rosji, która podpisana została w 2003 roku. Dla Dolnego Śląska współpraca ta zakończyła się w momencie agresji Rosji wymierzonej w Ukrainę. Wspieramy Ukrainę oraz nasz region partnerski – Obwód Dnipropietrowski – na rzecz którego również rozpoczynamy zbiórkę najpilniejszych artykułów, m.in. latarek, powerbanków, baterii.

Wybuch wojny w Ukrainie postawił nas przed ogromnym wyzwaniem. Bieżąca sytuacja wymaga podejmowania szybkich działań. Samorząd Województwa Dolnośląskiego na bieżąco przygotowuje wsparcie dla Ukrainy i reaguje na najpilniejsze potrzeby.

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Podobne wpisy