Dialog kluczem do porozumienia –rola samorządu w negocjacjach dotyczących Kopalni Turów

Od samego początku decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązującą Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, odbierałem jako społecznie i gospodarczo niesprawiedliwą, krzywdzącą oraz szkodliwą, która skutkować będzie dramatem tysięcy mieszkańców zachodniej części Dolnego Śląska, mających miejsca pracy w Zagłębiu Turoszowskim i związanych gospodarczo z działalnością kompleksu w Turowie.

Kopalnia, która zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, nie może zostać wygaszona z dnia na dzień. Dlatego też konieczne było natychmiastowe rozpoczęcie rozmów na szczeblu rządowym z aktywnym zaangażowaniem samorządu lokalnego oraz naszych partnerów z sąsiadującego z Dolnym Śląskiem czeskiego Kraju Libereckiego.

Dolny Śląsk i Kraj Liberecki łączą wieloletnie, przyjacielskie stosunki. Właśnie w takich kryzysowych momentach widzimy, jak ważne jest pielęgnowanie partnerskich relacji na szczeblu samorządowym. Jesteśmy bowiem najbliżej naszych mieszkańców i ich problemów. To właśnie od szczebla samorządowego, wspólnie z hetmanem Martinem Putą, rozpoczęliśmy kształtowanie przestrzeni do negocjacji międzyrządowych. Pod koniec maja zorganizowaliśmy spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, podczas którego -po kilkugodzinnej dyskusji -wypracowaliśmy mapę drogową wytyczającą kierunki działań do wyjścia z zaistniałego impasu. Równolegle w Brukseli trwały rozmowy premiera RP Mateusza Morawieckiego i premiera Republiki Czeskiej Andreja Babisza.

Od kilku tygodni, wspólnie z przedstawicielami rządu Polski i Czech, biorę udział w negocjacjach w Pradze, których celem jest wypracowanie ostatecznych warunków umowy międzyrządowej kończącej spór wokół funkcjonowania kopalni Turów. Nie są to łatwe rozmowy, musimy pogodzić interesy wielu grup społecznych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się dojść do porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Na to ważne porozumienie czekają bowiem nie tylko Dolnoślązacy, Polacy, mieszkańcy Kraju Libereckiego, Czesi, ale też bardzo uważnie przypatruje nam się cała Europa.

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Podobne wpisy