fbpx

Dariusz Stasiak

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W Gminie Krośnice od 2003 r. jako sekretarz odpowiadałem za planowanie i koordynację działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem gminy. W tym czasie gmina zrealizowała inwestycje o wartości przekraczającej 140 mln zł, z czego około 70 mln zł stanowiły środki z funduszy europejskich i inne środki pozabudżetowe. Dzięki tym zabiegom udało się poprawić estetykę gminy, stworzyć kilkadziesiąt nowych – stałych miejsc pracy. Powstała Krośnicka Kolej Wąskotorowa, nowoczesny basen z ruchomym dnem, szkolne schronisko młodzieżowe, kompleks boisk sportowych i kortów, szkoła i przedszkole. A także wiele innych inwestycji drogowych, oświetleniowych i wodno-kanalizacyjnych.

Ponadto przez dwie kadencje pełniłem funkcję radnego sejmiku województwa dolnośląskiego oraz członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, czego efektem było wprowadzanie w trakcie realizacji programu rozwiązań i udogodnień ułatwiających dostęp do środków przez różne środowiska potencjalnych beneficjentów, w tym gminy.

Obecnie pracuję w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, gdzie także opowiadam za rozwój gminy. Od 2015 r. dla ponad 10 – tysięcznej gminy pozyskano środki pozabudżetowe przekraczające 100 mln zł na realizację inwestycji dotyczące sfery przedsiębiorczości, turystyki, edukacji, rozwoju życia społecznego i środowiska.Wszystko to stało się możliwe dzięki przemyślanej strategii inwestycyjnej, skutecznie podejmowanym działaniom, optymalnym wykorzystaniu możliwości, a przede wszystkim konsekwencji z jaką przyjęte założenia były realizowane.

Od 2018 r. ponownie pełnię funkcję radnego sejmiku województwa dolnośląskiego. Jestem Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Członkiem Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Z ramienia sejmiku zajmuję się tematami z szeroko pojętą ochroną atmosfery, ochroną środowiska, w tym działaniem instalacji składującymi i przetwarzającymi odpady komunalne. Odpady są problemem wielu małych powiatów na terenie Dolnego Śląska. Widząc ten problem, jestem inicjatorem podjęcia przez województwo kontroli w miejsc przetwarzania i składowania odpadów, również w miejscach wskazanych przez samych mieszkańców regionu. Co przyczyni się do poprawy sytuacji. Zajmuję się także kwestią przywrócenia i usprawnienie połączeń kolejowych na terenie Dolnego Śląska. Jednym z celów tych działań jest powołanie obszaru metropolitalnego. Wzmocni to finansowo rozbudowę kolei metropolitalnej i pozwoli na dobrą komunikację publiczną właśnie w małych powiatach.

Cała moja dotychczasowa działalność skupia się na rozwiązywaniu problemów z jakimi mierzą się mierzą się codziennie samorządy w małych powiatach zlokalizowanych wokół Wrocławia.