Czas na zmiany w kodeksie wyborczym

Podczas dzisiejszej konferencji Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy rozpoczęła dyskusję nad zmianami w kodeksie wyborczym. Chcemy zlikwidować przeszkody, które nie dopuszczają zwykłych ludzi do polityki. Obywatele chcą uczestniczyć w życiu publicznym, o czym świadczy wzrastająca frekwencja wyborcza. Jednak maleje liczba kandydatów do różnych gremiów wybieralnych bo przepisy zwykłych ludzi do startu zniechęcają.

Proponujemy m.in.:

– zniesienie pięcioprocentowego progu do Sejmu,

– obniżenie obowiązującego limitu podpisów, pozwalającego na start w wyborach,

– zmiany systemu finansowania polityki, który faworyzuje duże partie sejmowe.

Z całym projektem zmian można zapoznać się w załączonym dokumencie Kodeks.wyborczy-projekt.zmian

Konferencję można obejrzeć pod linkiem: www.facebook.com/bezpartyjnisamorzadowcy/videos/789025858653092

Zapraszamy do dyskusji!

Podobne wpisy