Bezpartyjni Samorządowcy

Działalność samorządową rozpoczął w 1990 roku jako radny i członek zarządu gminy Warta Bolesławiecka. W latach 1994-1998 delegat sejmiku samorządowego województwa legnickiego, w którym kierował Komisją Działań Społecznych. Od 1998 roku radny i wicestarosta powiatu bolesławieckiego. Do 2001 roku sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich oraz pracował w Zespole ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dwukrotnie, w 2006 oraz w 2010 roku, wybierany starostą powiatu bolesławieckiego. W tym samym okresie również Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wieloletni członek Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Od lutego 2014 roku nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, między innymi Odznaki Zasłużony Działacz Kultury (2004), Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (2008), Nagrody Gospodarczej Gryf Dolnośląski (2009), nagrody ministerialnej Lider Edukacji (2012), Srebrnego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju (2012) oraz Złotego Krzyża Zasługi (2015).

W codziennej pracy charakteryzuje się dużą otwartością i profesjonalizmem. Ceni sobie kontakt z ludźmi, aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i społeczną na rzecz mieszkańców regionu, a także w działalność na rzecz edukacji, rozwoju gospodarczego i kultury. Prywatnie – ojciec dwóch synów oraz dziadek. W wolnym czasie interesuje się sportem i literaturą.