Bezpartyjni Samorządowcy z woj. opolskiego rosną w siłę!

Siła jest kobietą – Bezpartyjni Samorządowcy z woj. opolskiego rosną w siłę!

Alicja Drobisz jest od urodzenia opolanką z zawodu ekonomistą obecnie nauczycielem w szkołach średnich i policealnych. Wieloletni członek Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz doktorantka Uniwersytetu Opolskiego. Od 4 lat prowadzi projekt badawczy na temat aktywności kobiet w opolskiej polityce.

Do podejmowania działań politycznych motywuje ją chęć wprowadzenia wielu zmian związanych z wyrównaniem szans wśród kobiet wracających z urlopu wychowawczego na rynek pracy, podnoszenie świadomości, że ich głos jest bardzo ważny. Kobiety nie muszą postrzegać macierzyństwa jako pasma wyrzeczeń, rozczarowania, czasu alienacji czy niewolnictwa. Wiele kobiet niestety postrzega wychowywanie dzieci z utratą pracy, brakiem miejsc w żłobkach, w przedszkolach, częstych zwolnieniach lekarskich związanych z chorobą dziecka przez to wszystko kobiety czują się jako gorszy pracownik na rynku pracy. Przecież wcale tak być nie musi?

Alicja Drobisz jako matka dzieci w wieku 13 i 5 lat podkreśla, że jednym z ważniejszych zadań dla nas kobiet biorących czynny udział w polityce jest ukazanie młodym kobietą drogi, ze współczesne kobiety doskonale godzą funkcje rodzinne z zawodowymi, umiejąc zachować w nich harmonię i równowagę. Znajdując również czas na wychowywanie dzieci, pracę społeczną, rozwój zawodowy czy również też na nasze hobby. Naszym zadaniem jest również dostosowanie dzisiejszego rynku pracy poprzez opracowywanie odpowiednich projektów, związanych z ułatwieniem powrotu na rynek pracy kobietom po urlopach wychowawczych oraz pomocy w poszukiwaniu środków materialnych do podnoszenia kwalifikacji naszych opolskich dzielnych mam.

Miło nam poinformować, że Alicja będzie aktywnie wspomagać opolskie struktury Bezpartyjnych i Samorządowców w działaniach oraz w tworzeniu programu przedsiębiorczości oraz wyrównania szans na rynku pracy.

Życzymy wytrwałości w budowaniu struktur Mirosławowi – koordynatorowi BS w woj. opolskim.

Podobne wpisy