Bezpartyjni Samorządowcy z woj. lubuskiego reagują!

Brakuje specjalistów z PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY a potrzeby są ogromne – Bezpartyjni Samorządowcy z woj. lubuskiego reagują!

Klub Bezpartyjnych Samorządowców w sejmiku woj. lubuskiego przedstawił niedawno projekt uchwały dotyczącej zasad przyznawania przez województwo lubuskie stypendiów dla młodych lekarzy, którzy podejmują specjalizacje w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Propozycja Klubu to 2,5 tys. zł miesięcznie. Wieloletnie zaniedbania w tej dziedziny doprowadziły do zapaści, która przekłada się na najmłodszych i ich rodziny. Jak podkreśla lek. Karina Topczyłko w Centralnym Rejestrze Lekarzy znajduje się jedynie 466 specjalistów z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. W 2018 r. wskaźnik psychiatrów dzieci i młodzieży w regionie lubuskim wyniósł 0,16 na 10 tys. dzieci i młodzieży i był najniższy w kraju. – Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze dysponuje 80 miejscami na 3 pododdziały, na których pracuje 5 lekarzy (3 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy rezydentów). Statystyki dla województwa lubuskiego są zatrważające! Województwo Lubuskie dzięki utworzeniu na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego każdego roku zyskuje nowych lekarzy. Dodatkowo wyniki jakie osiągają absolwenci Zielonogórskiego Collegium Medicum UZ na państwowym lekarskim egzaminie końcowym są jednymi z najwyższych w kraju. Bezpartyjnym Samorządowcom i rządzącej regionem koalicji (PO-Bezpartyjni Samorządowcy-PSL) zależy, aby zatrzymać lekarzy i umożliwić im rozwój. Zachęta w postaci stypendium przez cały okres specjalizacji może realnie zasypać kadrowe luki jednocześnie zatrzymując świeżo wykształconych medyków. Bezpartyjni do problemów ochrony zdrowia podchodzą kompleksowo myśląc nie tylko o wspieraniu Uczelni, ale również o tym jak zagospodarować potencjał młodych lubuskich lekarzy. Klub BS nadal postuluje również inwestycję w robota chirurgicznego Da Vinci, tak aby był nie tylko w Gorzowie Wlkp. ale również w południowej części województwa – w Zielonej Górze.Na pytanie, czy uchwała była konsultowana z ekspertami odpowiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak. – Naszymi ekspertami są tysiące rodzin, które mają problemy z dziećmi, które nie mają pomocy psychiatrycznej. Naszymi ekspertami są te dzieci, które nie mają wystarczającej liczby lekarzy ze specjalizacjami, którzy mogliby się nimi zająć i wyprowadzić je na prostą z tymi problemami, które dzisiaj mają. Ten problem jest problemem ogólnopolskim, a statystki są zatrważające, dlatego staramy się uzupełnić uchwałę, która została przyjęta przez sejmik – mówił członek zarządu. Dodał, że jest raport o stanie psychiatrii w skali kraju i jest tam jednoznacznie napisane, jakie działania należy podjąć. Sławomir Kowal, lider bezpartyjnych samorządowców w Lubuskiem: Kiedyś byłem sceptyczny jeśli chodzi o uruchomienie kierunku lekarskiego na uniwersytecie, dziś jestem bardzo dumny z tego i za odważne wówczas decyzje Zarządu Województwa biję brawo. W ośrodku w Zaborze, jak i w całej Polsce jest niedobór lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży. Mamy propozycję dla wszystkich, którzy myślą nad tym, aby się specjalizować w kierunku psychiatrii, a jest to bardzo ciężka dziedzina. Proponujemy do kwoty wynagrodzenia, którą każdy lekarz otrzymuje na specjalizacji, dołożyć 2,5 tys. zł miesięcznie. Jak podkreśla Przewodniczący Lubuskiego Sejmiku Pan Wacław Maciuszonek – klub Bezpartyjni Samorządowcy podchodzi priorytetowo do spraw związanych z ochroną zdrowia, rozwojem przedsiębiorczości i pomocą dla lokalnych samorządów i społeczności. Taka uchwała jest niewątpliwie bardzo potrzebna dla naszego regionu, ale również i Państwa Polskiego na co wskazują statystki. Ważna jest rozmowa i porozumienie. Jesteśmy za pomocą szpitalom i młodym lekarzom. Wiceprezes stowarzyszenia Teraz Lubuskie, lekarz Jakub Szczepański zwraca uwagę, iż temat problemów kadrowych w psychiatrii dzieci i młodzieży był często poruszany w debacie publicznej jednak przez lata niewiele się działo – Bardzo się cieszę, że ta uchwała mogła powstać i trafi pod obrady sejmiku województwa lubuskiego. To kolejny przykład merytorycznej pracy dla regionu stowarzyszenia Teraz Lubuskie i radnych z sejmikowego klubu Bezpartyjni Samorządowcy!

Podobne wpisy