Bezpartyjni Samorządowcy sprzeciwią się planom przedłużenia kadencji samorządów

Podczas Konwencji Programowej Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się 8 października br. w Warszawie, liderzy Bezpartyjnych Samorządowców w czasie trwania konferencji prasowej wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planom przedłużenia obecnej kadencji samorządów, zapowiadanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Lider Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców (OFBiS) – prezydent Lubina Robert Raczyński zauważył, że: „jeżeli problemem przy prowadzeniu równoległych kampanii do samorządu i parlamentu jest rozliczenie finansowe to wprowadźmy ustawowy zakaz startowania w wyborach samorządowych partiom politycznym i wtedy tego problemu nie ma”. Samorządowcy skupieni w Federacji nie widzą problemu w organizacji wyborów w zbliżonym czasie. Podkreślają również, że sprawa ta była znana już kilka lat wcześniej, kiedy zmieniono długość obowiązywania kadencji samorządów. Wyrażają zatem zdziwienie nagłą potrzebą ponownego zmieniania kalendarza wyborczego – na rok przed planowanymi wyborami. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski stwierdził, że: „partie polityczne będą miały w ten sposób znacznie wydłużoną kampanię – najpierw do parlamentu a następnie do samorządu, co wcale nie musi pomóc autorom pomysłu wydłużenia kampanii, bo może to się wręcz przeciw nim obrócić”.

Podobne wpisy