Bezpartyjni Samorządowcy apelują w sprawie służby zdrowia

Stanowisko

Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców

w sprawie: centralizacji zarządzania służby zdrowia

Reforma samorządowa i decentralizacja naszego Państwa to bezsprzecznie źródło głębokiego skoku cywilizacyjnego, jaki dokonał nasz kraj w ostatnich trzydziestu latach. Dzisiaj samorządy lokalne są gwarantem sprawnego zarządzania państwem. Zasada pomocniczości, która jest jedną z podstawowych zasad naszego ładu konstytucyjnego nakazuje oczekiwać od władz centralnych pomocy w realizacji zadań zarówno na szczeblu gminy, powiatu czy województwa.

Zapowiedź przejęcia szpitali samorządowych przez Skarb Państwa oraz zarządzanie nimi centralnie wzbudziła zaniepokojenie nie tylko w kręgach samorządowców, ale również wśród mieszkańców.

Pragniemy zwrócić uwagę, że podstawowym problemem systemu ochrony zdrowia w naszym kraju nie jest sposób jego zarządzania, ale wieloletnie zaniedbania w poziomie jego finansowania. Jak wynika z wielu raportów, jako kraj, jesteśmy pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc w Europie.

Centralne zarządzanie systemem ochrony zdrowia nie jest lekarstwem na poprawę stanu rzeczy. Praktycznie wszystkie dane wskazują, że instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, a prowadzące szpitale generują większe koszty, co powoduje ich zadłużenie znacznie przekraczające poziom tego zadłużenia w jednostkach samorządowych.

O nieudolności centralnego zarządzania ochroną zdrowia mogliśmy się przekonać, chociażby na przykładzie sanepidów, które okazały się zupełnie nieprzygotowane do wyzwań, jakie postawiła przed nimi pandemia.

Dlatego Federacja Bezpartyjnych i Samorządowców apeluje do władz państwowych o zaniechanie prac nad centralizacją systemu ochrony zdrowia oraz podjęciem dialogu z przedstawicielami samorządów w celu przygotowania właściwych rozwiązań w tym zakresie.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy

Podobne wpisy