Apel samorządowców do rządu: Zrezygnujcie z dodatkowego opodatkowania reklam

„Samorządowcy skupieni w Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców stanowczo protestują w sprawie planowanej ustawy, która ma wprowadzić dodatkowe opodatkowanie środków masowego przekazu w naszym kraju” i „apelują do rządu o odstąpienie od tego niefortunnego pomysłu” – – głosi stanowisko Federacji dotyczące projektu „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów” opublikowanego przez rząd 1 lutego br.

Autorzy stanowiska podkreślają, że „Nowe regulacje w swoim założeniu wychodzą naprzeciw słusznym postulatom opodatkowania na terenie naszego kraju wielkich globalnych korporacji medialnych działających przede wszystkim w Internecie. Jednak propozycja rządu wychodzi znacznie poza takie założenia”.

W rozumieniu działaczy Federacji Bezpartyjnych i Samorządowców „Dodatkowe opodatkowanie reklam poskutkuje wzrostem wydatków promocyjnych producentów towarów, a w rezultacie – wzrostem cen wszystkich produktów dostępnych na rynku.”

„Nowe regulacje tylko pozornie dotkną dużych i kluczowych wydawców” – czytamy w stanowisku Federacji. – „Nie ma wątpliwości, że jeśli podatek spowoduje podwyżkę cen reklam w wielkich mediach, to budżety reklamodawców dla lokalnych wydawców zostaną okrojone. Co w konsekwencji dotknie wydawców prasy lokalnej i lokalnych portali internetowych.”

Apel samorządowców traktuje rządowy projekt ustawy z jednej strony jako faworyzowanie mediów publicznych, „które i tak korzystają z innych form wsparcia pochodzących z naszych podatków”, z drugiej zaś jako „zamach na samorządność w naszym kraju”, gdyż „media lokalne są istotą tej samorządności”.

Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy jest ważnym uczestnikiem życia obywatelskiego w naszym kraju. Powstała w grudniu ubiegłego roku po połączeniu się Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowców na Dolnym Śląsku z innymi bezpartyjnymi organizacjami, m.in. Mazowiecką Wspólnotą Samorządową, Centrum Społecznej Demokracji z Lublina, Podkarpacką Wspólnotą Samorządową i stowarzyszeniami Bezpartyjnych Samorządowców w województwie Śląskim. Federacja skupia samorządowców z różnych regionów Polski, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zdobytym na różnych szczeblach polityki regionalnej. Jej celem jest, zapowiadają działacze Federacji, stworzenie silnego, ogólnopolskiego komitetu samorządowego, opartego o idee Polski samorządnej i Polski otwartej na potrzeby każdego obywatela. Na czele zarządu Federacji stoi wieloletni prezydent Lubina Robert Raczyński.

Bezpartyjni Samorządowcy (BS) byli czwartą siłą w Polsce, jaka wyłoniła się wyniku wyborów samorządowych w 2018 roku. Szczególnie silne struktury BS posiada w województwie dolnośląskim, w jej szeregach działa, oprócz prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, także marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski. Na Mazowszu dla odmiany liderem jest Radny wojewódzki Konrad Rytel z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Podobne wpisy